Skip to main

Användarvillkor

ANVÄNDNINGSVILLKORSAVTAL

Träder ikraft den 14 may 2024. Klicka här för att ladda ner en PDF

Prenumeranter i Kalifornien: Du kan säga upp din prenumeration utan straffavgift eller skyldigheter när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter det att du blev prenumerant. Om du prenumererar på en extern tjänst (t.ex. Apple ID, Google Play) måste du säga upp prenumerationen via din externa tjänst enligt vad som anges mer i detalj i avsnitt 8a. Om du abonnerar via ditt Apple ID hanteras återbetalningar av Apple, inte av Hinge. Du kan begära återbetalning från Apple via ditt Apple ID-konto på din mobil eller på https://getsupport.apple.com. Alla andra användare kan begära återbetalning genom att kontakta Hinges kundtjänst på hello@hinge.co eller genom att skicka eller leverera ett undertecknat och daterat meddelande som anger att du, köparen, säger upp detta avtal eller använder liknande uttryck. Ange också ditt namn och e-postadress, telefonnummer eller annan unik identifierare som du använde för att registrera ditt konto.

Meddelandet skall skickas till: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Företagets verksamhet bedrivs delvis på 809 Washington St., New York, NY 10014, USA. Du kan få dessa användarvillkor (”villkoren”) e-postade till dig genom att skicka ett brev till Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. I enlighet med kalifornisk civilrätt §1789.3, kan du lämna in klagomål till Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs på Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, USA, eller per telefon +1 800-952-5210.

Vi har inkluderat korta sammanfattningar i början av varje avsnitt för att göra det lättare för dig att läsa igenom och förstå detta avtal. Sammanfattningarna ersätter inte texten i dessa avsnitt och du bör ändå läsa igenom alla avsnitt i dess helhet.

 1. INLEDNING

Genom att få tillgång till eller använda Hinges tjänster samtycker du till att vara bunden av detta användningsvillkorsavtal (”villkoren” eller ”avtalet”), inklusive vår integritetspolicy, vår cookiepolicy, våra medlemsprinciper och vår rådgivning för säker dejting, så det är viktigt att du noggrant läser avtalet och dessa policyer och rutiner innan du skapar ett konto.

LÄS NOGGRANT IGENOM BESTÄMMELSERNA OM TVISTLÖSNING I AVSNITT 15 NEDAN. DESSA REGLERAR SÄTTET PÅ VILKET ANSPRÅK KOMMER ATT HANTERAS MELLAN DIG OCH HUNGE. DESSA BESTÄMMELSER OMFATTAR EN OBLIGATORISK INFORMELL TVISTLÖSNINGSPROCESS FÖRE SKILJEDOM (MED UNDANTAG FÖR ENSKILDA ANSPRÅK PÅ SEXUELLA ÖVERGREPP ELLER SEXUELLA TRAKASSERIER SOM INTRÄFFAR I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA), ETT SKILJEAVTAL, VAL AV SMÅMÅLSDOMSTOL, AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN, YTTERLIGARE FÖRFARANDEN FÖR GRUPPSKILJEDOMAR OCH AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER. I SKILJEFÖRFARANDEN ÄR DET VANLIGTVIS MINDRE UPPTÄCKTS- OCH APPELLATIONSGRANSKNING ÄN I DOMSTOL.

Vi kan uppdatera villkoren emellanåt så du bör kontrollera denna sida regelbundet för uppdateringar.

Välkommen till Hinge som drivs av MTCH Technology Services Limited (”MTCH Technology”) för användare inom Europeiska Unionen (”EU”), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien (”UK”) och Schweiz och som drivs av Hinge, Inc. för alla andra användare. Så som de används i detta avtal ska termerna ”Hinge”, ”oss”, ”vi”, ”bolaget” och ”vår” avse Hinge, Inc. och/eller MTCH Technology Services Limited efter behov. Tillsammans kan du och Hinge hänvisas till som ”parterna” eller enskilt som ”part”.

Genom att skaffa åtkomst till eller använda våra tjänster på www.hinge.co (”webbplatsen”), Hinge-mobilappen (”appen”) eller andra plattformar eller tjänster som Hinge kan erbjuda (sammantaget ”tjänsten” eller våra ”tjänster”) samtycker du till och är bunden av detta avtal. Avtalet gäller för alla som har åtkomst till eller använder våra tjänster, oavsett registrerings- eller prenumerationsstatus.

Din åtkomst till och användning av våra tjänster är dessutom föremål för integritetspolicyn, cookiepolicyn, medlemsprinciperna och rådgivningen för säker dejting och alla villkor som uppges och du samtycker till när du köper ytterligare funktioner, produkter eller tjänster från Hinge (”ytterligare villkor vid inköp”) som införlivas i avtalet genom hänvisning. Om du inte vill vara bunden av detta avtal ska du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

Med förbehåll för tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att när som helst modifiera, rätta eller ändra villkoren. Meddelande om väsentliga ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat ikraftträdandedatum. Under vissa omständigheter kan vi meddela dig om en ändring av villkoren via e-post eller andra medel. Du ansvarar dock för att regelbundet kontrollera denna sida för att se om några ändringar har skett. Din fortsatta användning av våra tjänster utgör ditt godkännande av eventuella ändringar och du kommer därmed att vara juridiskt bunden av de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna av villkoren ska du omedelbart sluta använda våra tjänster. Oaktat det föregående kommer alla väsentliga ändringar av ansvarsbegränsningen i avsnitt 14 och bestämmelserna om tvistlösning i avsnitt 15 nedan att kräva ditt godkännande. Vidare förbehåller vi oss rätten att ändra tillgängligheten av funktioner i våra prenumerationsplaner på något sätt och när som helst efter vårt egna och absoluta gottfinnande.

2. KONTOBEHÖRIGHET, DITT ANSVAR

Innan du skapar ett konto på Hinge ska du se till att du är berättigad att använda våra tjänster. Detta avsnitt beskriver också vad du kan och inte kan göra när du använder tjänsterna, såväl som vilka rättigheter du beviljar Hinge.

Du har inte behörighet att skapa ett konto eller använda tjänsterna om inte alla följande villkor är uppfyllda och genom att använda våra tjänster framställer och garanterar du att:

 1. du är en individ (dvs. inte något företag, partnerskap eller annan affärsenhet) som är minst 18 år gammal,
 2. du är juridiskt berättigad att ingå ett bindande avtal med Hinge,
 3. du söker en meningsfull relation,
 4. du inte befinner dig i ett land som är föremål för embargo av amerikanska regeringen eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett ”terrorist-stödjande” land,
 5. du inte finns med på någon lista över personer som är förbjudna att bedriva affärer med Förenta staterna (t.ex. Finansdepartementets förteckning över särskilt utsedda medborgare eller någon liknande förteckning över myndigheter) och inte heller står inför något annat liknande förbud),
 6. du inte är förbjuden enligt lag att använda våra tjänster,
 7. du inte har begått, dömts för eller bestridit en anklagelse om grovt eller åtalbart brott (eller brott av liknande svårighetsgrad), ett sexualbrott eller något brott som involverar våld eller hot om våld, såvida du inte har benådats med avseende på ett icke-våldsbrott och vi har fastställt att du sannolikt inte kommer att utgöra ett hot mot andra användare av våra tjänster,
 8. du inte behöver registrera dig som sexualförbrytare i något statligt, federalt eller lokalt register över sexualförbrytare,
 9. du inte har mer än ett konto för våra tjänster, och
 10. du inte tidigare har tagits bort från våra eller våra dotterbolags tjänster av oss eller våra dotterbolag såvida du inte har vårt uttryckliga skriftliga tillstånd att skapa ett nytt konto.

Om du vid något tillfälle upphör att uppfylla dessa krav kommer all behörighet att få åtkomst till våra tjänster eller system att återkallas automatiskt och du måste omedelbart ta bort ditt konto och vi behåller rätten att avlägsna din åtkomst till våra tjänster utan varning.

Du samtycker till att:

 1. följa dessa villkor och kontrollera denna sida emellanåt för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar,
 2. följa alla tillämpliga lagar, inklusive utan begränsning integritetslagar, immaterialrättsliga lagar, lagar mot skräppost och regulatoriska krav,
 3. använda den senaste versionen av webbplatsen och/eller appen,
 4. behandla andra användare på ett artigt och respektfullt sätt, både på och utanför våra tjänster,
 5. vara respektfull när du kommunicerar med någon av våra kundtjänstrepresentanter eller andra anställda,
 6. granska rådgivningen för säker dejting
 7. granska och följa medlemsprinciperna i enlighet med deras uppdaterade lydelse från tid till annan, och
 8. upprätthålla ett starkt lösenord och vidta rimliga åtgärder för att skydda dina inloggningsuppgifter,
 9. presentera dig själv aktningsfullt och autentiskt genom att lägga till minst ett foto som visar ditt ansikte.

Du samtycker till att du inte kommer att:

 1. förvränga din identitet, ålder, nuvarande eller tidigare befattningar, kvalifikationer eller anknytningar till en person eller enhet,
 2. använda tjänsterna på ett sätt som skadar tjänsterna eller förhindrar att de används av andra användare,
 3. använda våra tjänster på ett sätt som stör, avbryter eller negativt påverkar plattformen, servrarna eller våra tjänsters nätverk,
 4. använda våra tjänster för något skadligt, olagligt eller skändligt syfte, inklusive, men inte begränsat till, användning av virtuella artiklar för penningtvätt eller andra ekonomiska brott,
 5. trakassera, mobba, förfölja, skrämma, överfalla, förtala, skada eller på annat sätt behandla någon illa,
 6. lägga upp eller dela förbjudet innehåll (se nedan),
 7. begära lösenord för något ändamål eller personligt identifierande uppgifter för kommersiella eller olagliga ändamål från andra användare eller sprida någon annan persons personuppgifter utan hans eller hennes tillstånd,
 8. begära pengar eller andra värdeföremål från en annan användare, oavsett om det rör sig om en gåva, ett lån eller en form av ersättning,
 9. använda en annan användares konto,
 10. använda våra tjänster i samband med bedrägeri, ett pyramidspel eller annat liknande förfarande,
 11. använda våra tjänster i samband med finansiering av politiska kampanjer eller i syfte att påverka ett val, annat än att dela dina egna personliga politiska åsikter,
 12. bryta mot villkoren i licensen som Hinge beviljar dig (se avsnitt 6 nedan),
 13. avslöja privat eller äganderättsskyddad information som du inte har rätt att avslöja,
 14. kopiera, modifiera, överföra, distribuera eller skapa några härledda verk från något medlemsinnehåll eller vårt innehåll, eller upphovsrättsskyddat material, bilder, varumärken, handelsnamn, tjänstemärken eller annan immateriell egendom, innehåll eller äganderättsskyddad information som är tillgänglig via våra tjänster utan Hinges föregående skriftliga samtycke,
 15. uttrycka eller antyda att eventuella uttalanden som du gör stöds av Hinge,
 16. använda någon robot, sökrobot, webbplatssöknings-/hämtningsapp, proxy eller annan manuell eller automatisk enhet, metod eller process för att komma åt, hämta, indexera, ”dataminera” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av våra tjänster eller dess innehåll,
 17. ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra våra tjänsters säkerhet,
 18. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget för någon information som överförs till eller via våra tjänster,
 19. ”rama in” eller ”spegla” någon del av våra tjänster utan Hinges föregående skriftliga godkännande,
 20. använda metataggar eller koder eller andra enheter som innehåller någon hänvisning till Hinge eller plattformen (eller något varumärke, handelsnamn, servicemärke, logotyp eller slogan på Hinge) för att hänvisa någon person till någon annan webbplats för något ändamål,
 21. modifiera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, bakåtkompilera, dechiffrera, dekompilera eller på annat sätt ta isär någon del av våra tjänster eller få andra att göra det,
 22. använda eller utveckla tredjepartsappar som interagerar med våra tjänster eller medlemsinnehåll eller information utan vårt skriftliga samtycke, inklusive men inte begränsat till artificiell intelligens eller maskininlärningssystem,
 23. använda, få åtkomst till eller publicera Hinge-appens programmeringsgränssnitt utan vårt skriftliga samtycke,
 24. undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos våra tjänster eller något system eller nätverk,
 25. uppmuntra, främja eller samtycka till att delta i aktiviteter som bryter mot dessa villkor, eller
 26. skapa ett nytt konto efter att vi stängt av eller avslutat ditt konto såvida du inte får vårt uttryckliga tillstånd.

Licensen som beviljas dig enligt dessa villkor och all behörighet att få tillgång till tjänsterna återkallas automatiskt i händelse av att du gör något av ovanstående.

Förbjudet innehåll – Hinge förbjuder uppladdning eller delning av innehåll som:

 1. rimligtvis kan anses vara stötande eller avsett att trakassera, uppröra, genera, skrämma eller irritera någon annan person,
 2. är obscent, pornografiskt, våldsamt eller på annat sätt kan kränka mänsklig värdighet eller innehålla nakenhet,
 3. är kränkande, förolämpande eller hotande, diskriminerande eller som främjar eller uppmuntrar rasism, sexism, hat eller trångsynthet,
 4. uppmuntrar eller underlättar någon olaglig verksamhet, inklusive, utan begränsning, terrorism, anstiftan till hat eller inlämning av sådan verksamhet som i sig utgör ett brott,
 5. uppmuntrar eller underlättar alla aktiviteter som kan leda till skada för användaren eller en annan person, inklusive, men inte begränsat till, främjande av självskada, ätstörningar, farliga utmaningar, våldsam extremism,
 6. är ärekränkande, smädligt eller falskt,
 7. relaterar till kommersiella aktiviteter (inklusive, utan begränsning, försäljning, tävlingar, kampanjer och reklam, försäljning av tjänster, förhållanden såsom ”sugar daddy” eller ”sugar baby”, länkar till andra webbplatser eller premiumtelefonnummer),
 8. inbegriper överföring av ”skräppost” eller ”spam”,
 9. innehåller spionprogram, reklamprogram, virus, korrupta filer, maskprogram eller annan skadlig kod som utformats för att avbryta, skada eller begränsa funktionaliteten hos eller avbryta någon programvara, maskinvara, telekommunikation, nätverk, servrar eller

annan utrustning, trojaner eller annat material som är avsett att skada, störa, felaktigt fånga upp eller expropriera data eller personuppgifter, oavsett om de kommer från Hinge eller på annat sätt,

 1. kränker tredjepartsrättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter och integritetsrättigheter),
 2. skrevs inte av dig eller skapades automatiskt såvida det inte uttryckligen godkänts av Hinge,
 3. inkluderar bilden eller likheten av någon annan person utan personens samtycke (eller om det gäller en minderårig, den minderåriges förälder eller förmyndare), eller är en bild eller likhet eller en minderårig utan förälder eller förmyndare - för undvikande av alla tvivel tillåter inte Hinge några minderåriga på bilder och alla bilder som visar minderåriga kommer att tas bort,
 4. är oförenligt med den avsedda användningen av tjänsterna, eller
 5. kan skada Hinges eller dess dotterbolags rykte, vilket innebär uppladdning eller delning av innehåll på Hinge-plattformen som är ärekränkande för Hinge eller dess dotterbolag eller förespråkar missbruk av tjänsten eller någon tjänst som tillhandahålls av Hinges dotterbolag.

Uppladdning eller delning av innehåll som bryter mot dessa villkor (”förbjudet innehåll”) kan leda till omedelbar avstängning eller uppsägning av ditt konto.

3. INNEHÅLL

Det är viktigt att du förstår dina rättigheter och skyldigheter med avseende på innehållet i våra tjänster, inklusive allt innehåll som du tillhandahåller eller publicerar. Du är uttryckligen förbjuden att publicera olämpligt innehåll.

När du använder våra tjänster kommer du att ha tillgång till: (i) innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller medan du använder våra tjänster (”ditt innehåll”), (ii) innehåll som andra användare laddar upp eller tillhandahåller när du använder våra tjänster (”medlemsinnehåll”) och (iii) innehåll som Hinge tillhandahåller på och genom våra tjänster (”vårt innehåll”). I detta avtal omfattar ”innehåll” utan begränsning all(a) text, bilder, videor, ljud eller annat material på våra tjänster, inklusive information om användares profiler och i direkta meddelanden mellan användare.

För ytterligare information om hur vi modererar innehåll, se våra Vanliga frågor här . För ytterligare information om hur rekommenderade profiler beställs, se våra Vanliga frågor här.

3a. DITT INNEHÅLL

Du ansvarar för ditt innehåll. Dela inte med dig av något som du inte vill att andra ska se som kan bryta mot detta avtal eller som kan utsätta dig eller oss för juridiskt ansvar.

Du är ensam ansvarig för ditt innehåll och samtycker därför till att gottgöra, försvara, frige och hålla oss skadeslösa från alla anspråk som görs i samband med ditt innehåll.

Du försäkrar och garanterar oss att informationen du tillhandahåller oss eller någon annan användare är korrekt, inklusive all information som skickas in via Facebook eller andra tredjepartskällor (om tillämpligt), och att du kommer att uppdatera dina kontouppgifter efter behov för att säkerställa dess riktighet.

Innehållet som ingår i din personliga profil bör vara relevant för den avsedda användningen av våra tjänster. Du får inte ladda upp något förbjudet innehåll och ditt innehåll måste dessutom följa medlemsprinciperna. Du får inte visa några personliga kontakt- eller bankuppgifter, eller information om betalningar mellan likvärdiga aktörer, oavsett dina egna eller någon annan person (t.ex. namn, hemadresser eller postnummer, telefonnummer, e-postadresser, webbadresser, kredit-/betalkort, användarnamn inom ramen för betalning mellan likvärdiga aktörer eller andra bankuppgifter). Om du väljer att avslöja några personuppgifter om dig själv för andra användare gör du det på egen risk. Vi uppmanar dig starkt att vara försiktig med att avslöja personuppgifter online.

Din personliga profil kommer att vara synlig för andra personer runtom i världen så se till att du känner dig bekväm med att dela ditt innehåll innan du lägger upp det. Du bekräftar och samtycker till att ditt innehåll kan ses av andra användare och andra användare kan, oaktat dessa villkor, dela ditt innehåll med tredje parter. Genom att ladda upp ditt Innehåll intygar och garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter och licenser att göra det och ger oss automatiskt en licens att använda ditt Innehåll enligt avsnitt 7 nedan.

Vi kan tillhandahålla verktyg och funktioner för att förbättra individuella uttryck genom ditt innehåll och medlemsinnehåll (beskrivs i avsnitt 3b), och vi utvecklar ständigt ny teknik för att förbättra våra tjänster. Vissa verktyg eller funktioner kan göra det möjligt för dig att generera eller förbättra innehåll baserat på ditt innehåll. Detta är fortfarande ditt innehåll, och du är ansvarig för det och dess riktighet, liksom din användning av det på våra tjänster och alla beslut som fattas, åtgärder som vidtas och underlåtenhet att vidta åtgärder baserat på ditt innehåll. Var försiktig när du väljer och delar ditt innehåll.

Du förstår och samtycker till att vi kan övervaka eller granska ditt innehåll och vi har rätt att ta bort, radera, redigera, begränsa eller blockera eller förhindra åtkomst till ditt innehåll när som helst efter vårt eget gottfinnande. Dessutom förstår och samtycker du till att vi inte har någon skyldighet att visa eller granska ditt innehåll.

3b. MEDLEMSINNEHÅLL

Trots att du får tillgång till medlemsinnehåll är det inte ditt och du får inte kopiera eller använda medlemsinnehåll i något annat syfte än vad som anges i dessa villkor.

Andra användare kommer också att dela innehåll på våra tjänster. Medlemsinnehållet tillhör användaren som publicerat innehållet och lagras på våra servrar och visas enligt användarens anvisningar.

Du bör alltid noggrant granska och oberoende verifiera medlemsinnehåll för noggrannhet. Andra användare kan använda verktyg för att generera eller förbättra innehåll baserat på det medlemsinnehåll de tillhandahåller. Medlemsinnehåll kan innehålla partisk, felaktig, skadlig, stötande eller vilseledande information. Andra användare är ansvariga för sitt medlemsinnehåll, liksom alla beslut som fattas, åtgärder som vidtas och underlåtenhet att vidta åtgärder baserat på deras användning av medlemsinnehåll.

Du har inga rättigheter gällande medlemsinnehåll och om det inte uttryckligen godkänts av Hinge får du endast använda medlemsinnehåll i den utsträckning som din användning är förenlig med våra tjänsters syfte att tillåta användning för att kommunicera med och träffa varandra. Du får inte kopiera medlemsinnehållet eller använda medlemsinnehåll för kommersiella ändamål, för att skicka skräppost, trakassera eller för att göra olagliga hot. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto om du missbrukar medlemsinnehållet.

3c. VÅRT INNEHÅLL

Hinge äger allt annat innehåll på våra tjänster.

All annan text, annat innehåll, grafik, användargränssnitt, varumärken, logotyper, ljud, konstverk, bilder och annan immateriell egendom som förekommer på våra tjänster ägs, kontrolleras eller licensieras av oss och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till vårt innehåll förblir hos oss hela tiden.

Vi beviljar dig en begränsad licens för åtkomst till och användning av vårt innehåll enligt avsnitt 6 nedan och vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

4. OLÄMPLIGT INNEHÅLL OCH DÅLIGT UPPFÖRANDE, ANMÄLNING

Hinge tolererar inte olämpligt innehåll eller beteende på våra tjänster.

Vi har åtagit oss att upprätthålla en positiv och respektfull Hinge-gemenskap och vi tolererar inte olämpligt innehåll eller tjänstefel, oavsett på eller utanför tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, på tjänster som bedrivs av våra dotterbolag. Vi uppmuntrar dig att anmäla olämpligt medlemsinnehåll eller dåligt uppförande av andra användare. Du kan rapportera en användare direkt genom att trycka på de tre punkterna längst upp till höger i en profil och välja ”Rapport”. Du kan också skicka in en rapport genom att klicka här.

I enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy kan vi dela uppgifter mellan våra dotterbolag för våra användares säkerhet och kan vidta nödvändiga åtgärder om vi tror att du har brutit mot dessa villkor, inklusive att förbjuda dig från våra tjänster och/eller våra dotterbolags tjänster (t.ex. Tinder, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito och Twoo; för mer information klickar du här) och/eller förhindrar dig från att skapa nya konton. Du förstår och samtycker till att vi kanske inte delar information om ditt konto med dig om det skulle kunna försämra säkerheten eller integriteten för våra andra användare.

Medlemsinnehåll omfattas av villkoren i avsnitt 512(c) och/eller 512(d) i Digital Millennium upphovsrättslag 1998. För att skicka in ett klagomål avseende medlemsinnehåll som kan utgöra intrång i immateriella rättigheter, se avsnitt 12 (Digital Millennium upphovsrättslag) nedan.

5. INTEGRITET

Integritet är viktigt för oss. Vi har en enskild policy om det som du bör läsa igenom.

För information om hur Hinge och dess dotterbolag samlar in, använder och delar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi kan använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

6. RÄTTIGHETER SOM DU BEVILJAS AV Hinge

Hinge beviljar dig rätten att använda och utnyttja våra tjänster med förbehåll för dessa villkor.

Så länge du följer dessa villkor beviljar Hinge dig en personlig, världsomfattande, royaltyfri, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig och icke-underlicensierbar licens för åtkomst till och användning av våra tjänster för ändamål som avses av Hinge och som tillåts enligt dessa villkor och tillämpliga lagar. Denna licens och all behörighet att få åtkomst till tjänsten återkallas automatiskt om du inte följer dessa villkor.

7. RÄTTIGHETER SOM DU BEVILJAR Hinge

Du äger allt innehåll som du tillhandahåller Hinge men du beviljar oss också rätten att använda Ditt innehåll i enlighet med detta Avtal.

Genom att skapa ett konto beviljar du Hinge en världsomspännande, evig, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri rättighet och licens att vara värd för, lagra, använda, kopiera, visa, reproducera, anpassa, redigera, publicera, översätta, ändra, omformatera, införliva i andra verk, annonsera och distribuera och på annat sätt offentliggöra Ditt innehåll, inklusive all information som du för närvarande ger oss tillgång till från Facebook eller annan tredjepartskälla (om tillämpligt), i sin helhet eller delvis och på annat sätt, och i alla format eller medium som för närvarande är kända eller utvecklas framöver. Hinges licens till Ditt innehåll ska vara icke-exklusiv, förutom att Hinges licens ska vara exklusiv med avseende på härledda arbeten som skapas genom användning av våra Tjänster. Hinge skulle t.ex. ha en exklusiv licens för skärmdumpar av våra tjänster som inkluderar ditt innehåll.

Så att Hinge kan förhindra användning av ditt innehåll utanför våra Tjänster ger du dessutom Hinge rätten att agera på dina vägnar med avseende på intrång i användning av ditt innehåll som tas från våra Tjänster av andra användare eller tredje parter. Detta omfattar uttryckligen befogenheten men inte skyldigheten att skicka meddelanden enligt 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA-nedtagningsmeddelanden) för din räkning om ditt innehåll tas och används av tredje parter utanför våra tjänster. Hinge är inte skyldigt att vidta några åtgärder med avseende på användning av Ditt Innehåll av andra användare eller tredje parter. Hinges licens för Ditt Innehåll är föremål för dina rättigheter enligt gällande lag (t.ex. lagar om skydd av personuppgifter i den utsträckning innehållet innehåller personuppgifter enligt definitionen i dessa lagar).

Med hänsyn till att Hinge tillåter dig att använda våra tjänster samtycker du till att vi, våra dotterbolag och våra tredjepartspartners kan inkludera reklam på våra tjänster. Genom att skicka in förslag eller feedback till Hinge angående våra tjänster samtycker du till att Hinge kan använda och dela sådan feedback i vilket syfte som helst utan att ersätta dig.

Du samtycker till att Hinge får åtkomst till, bevarar, och avslöjar dina kontouppgifter, inklusive ditt innehåll, om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtkomst, bevarande eller avslöjande är rimligen nödvändigt för att: (i) åtlyda rättsliga förfaranden, (ii) genomdriva dessa villkor; (iii) besvara påståenden om att något innehåll kränker tredjepartsrättigheter, (iv) besvara dina förfrågningar om kundtjänst eller (v) skydda rättigheterna, bolagets eller någon annan persons egendom eller personliga säkerhet, eller (vi) för att undersöka, förhindra eller vidta andra åtgärder angående olaglig aktivitet, misstänkt bedrägeri eller annan förseelse.

8. INKÖP OCH AUTOMATISKT FÖRNYADE PRENUMERATIONER

Du kommer att ha möjlighet att köpa produkter och tjänster från Hinge. Om du köper en prenumeration förnyas det automatiskt – och du debiteras – tills du säger upp det.

Hinge kan erbjuda produkter och tjänster för inköp via iTunes, Google Play eller andra externa tjänster som godkänts av Hinge (vardera en ”Extern tjänst” och alla inköp som görs däri, ett ”Externt tjänsteinköp”). Hinge kan också erbjuda produkter och tjänster för inköp via kreditkorts- och andra betalningsbehandlare på webbplatsen eller i appen (”interna inköp”). Om du köper en prenumeration kommer det automatiskt att förnyas tills du säger upp det, i enlighet med de villkor som uppges vid köptillfället såsom beskrivs ytterligare nedan. Om du säger upp din prenumeration kommer du att ha tillgång till dina prenumerationsförmåner fram till slutet av prenumerationsperioden, då det upphör att gälla.

Eftersom våra tjänster kan användas utan en prenumeration tar inte uppsägning av din prenumeration bort din profil från våra tjänster. Om du vill säga upp ditt medlemskap helt och hållet måste du säga upp i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9.

Hinge driver en global verksamhet och vår prissättning varierar beroende på ett antal olika faktorer. Vi erbjuder ofta kampanjpriser – som kan variera beroende på region, prenumerationslängd, paketstorlek, tidigare köp, kontoaktivitet, med mera. Vi testar också regelbundet nya funktioner och betalningsalternativ. I händelse av en prisändring kommer vi att försöka meddela dig i förväg om ändringen genom att skicka ett e-postmeddelande och/eller annat meddelande till den kontaktinformation du har registrerat för ditt konto. Om du inte vill godta en prisändring för en förnyad prenumeration kan du säga upp din prenumeration i enlighet med instruktionerna i det meddelandet och nedan. Om du inte säger upp ditt abonnemang i tid kommer ditt abonnemang att förnyas till det pris som gäller vid tidpunkten för förnyelsen, utan ytterligare åtgärder från dig, och du ger oss tillstånd att debitera din betalningsmetod för dessa belopp. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag förbehåller vi oss rätten att, inklusive utan föregående meddelande, begränsa den tillgängliga kvantiteten av eller upphöra med att tillgängliggöra någon produkt, funktion, tjänst eller annat erbjudande; att införa villkor för att hedra någon kupong, rabatt, erbjudande eller annan kampanj; att hindra någon användare från att göra någon transaktion; och att vägra att förse någon användare med någon produkt, tjänst eller annat erbjudande.

8a. EXTERNA TJÄNSTEINKÖP OCH PRENUMERATIONER

Externa tjänsteinköp, däribland prenumerationer, kan behandlas genom den externa tjänsten, i vilket fall dessa inköp måste hanteras via ditt externa tjänstekonto. Prenumerationer förnyas automatiskt tills du säger upp dem.

När du gör ett inköp av tjänsten kan du ha möjligheten att betala via en extern tjänst, t.ex. med ditt Apple ID eller Google-konto (”ditt externa tjänstekonto”) och ditt externa tjänstekonto kommer att debiteras för inköpet i enlighet med villkoren som uppges till dig vid inköpstillfället och de allmänna villkoren som gäller för ditt externa tjänstekonto. Vissa externa tjänster kan debitera dig moms, beroende på var du bor, vilket kan ändras emellanåt.

Om ditt externa tjänsteinköp omfattar en automatiskt förnyad prenumeration kommer ditt externa tjänstekonto att fortsätta debiteras periodiskt för prenumerationen tills du säger upp den. Efter din första prenumerationsperiod, och återigen efter en eventuell efterföljande prenumerationsperiod, kommer prenumerationen automatiskt att fortsätta till det pris och den tidsperiod som du samtyckt till när du aktiverat prenumerationen. Om du fått ett rabatterat kampanjerbjudande kan ditt pris stiga enligt villkoren i erbjudandet efter den första prenumerationsperioden för en eventuellt efterföljande förnyelseperiod.

För att säga upp en prenumeration: Om du inte vill att din prenumeration ska förnyas automatiskt eller om du vill ändra eller avsluta din prenumeration måste du logga in på ditt externa tjänstekonto och följa instruktionerna för att hantera eller säga upp din prenumeration även om du i övrigt har tagit bort ditt konto hos oss eller om du har tagit bort appen från din enhet. Om du t.ex. abonnerat med ditt Apple ID hanteras uppsägningen av Apple, inte Hinge. För att avbryta ett inköp som gjorts med ditt Apple ID går du till Inställningar > iTunes och App Stores > [klicka på ditt Apple ID] > Visa Apple ID > Abonnemang, letar upp ditt Hinge-abonnemang och följer instruktionerna för att avbryta. Du kan även be om hjälp på https://getsupport.apple.com.

Om du abonnerat med Google Play hanteras uppsägningen på samma sätt av Google. För att avbryta ett inköp som gjorts via Google Play öppnar du Google Play-appen på din mobil och går till Meny > Mina appar > Abonnemang, letar upp ditt Hinge-abonnemang och följer instruktionerna för att avbryta. Du kan även be om hjälp på https://play.google.com. Om du säger upp en prenumeration kan du fortsätta att använda den uppsagda tjänsten fram till slutet av din aktuella prenumerationsperiod. Prenumerationen kommer inte att förnyas när ditt aktuella avtalsvillkor löper ut.

Om du påbörjar en ”chargeback” eller på annat sätt upphäver en betalning som gjorts med ditt externa tjänstekonto kan Hinge säga upp ditt konto omedelbart efter eget gottfinnande, på grundval av att du har fastställt att du inte vill ha en Hinge-prenumeration. Om ditt ångerköp eller andra återbetalningar upphävs ska du kontakta kundtjänst. Hinge kommer att behålla alla medel som debiteras ditt Externa Tjänstekonto tills du avslutar ditt abonnemang genom ditt Externa Tjänstekonto.

Vissa användare kan ha rätt att begära återbetalning. Se avsnitt 8d nedan för mer information.

8b. INTERNA INKÖP OCH PRENUMERATIONER

Interna inköp, däribland prenumerationer, behandlas med den betalningsmetod som du tillhandahåller på webbplatsen eller i appen. Prenumerationer förnyas automatiskt tills du säger upp dem.

Om du gör ett internt inköp samtycker du till att betala priserna som visas för tjänsterna du har valt samt eventuell försäljningsmoms eller liknande moms som kan påföras dina betalningar (och som kan ändras emellanåt) och du godkänner att Hinge debiterar den betalningsmetod du anger (din ”betalningsmetod”). Hinge kan korrigera eventuella faktureringsfel eller misstag även om vi redan har begärt eller mottagit betalning. Om du påbörjar ett ångerköp eller på annat sätt återkallar en betalning som gjorts med din betalningsmetod kan Hinge säga upp ditt konto omedelbart efter eget gottfinnande, på grundval av att du har fastställt att du inte vill ha ett Hinge-abonnemang. Om ditt ångerköp eller andra återbetalningar upphävs ska du kontakta kundtjänst på hello@hinge.com.

Om ditt externa inköp omfattar en automatiskt förnyad prenumeration kommer din betalningsmetod att fortsätta debiteras periodiskt för prenumerationen tills du säger upp den. Efter din första prenumerationsperiod, och återigen efter en eventuell efterföljande prenumerationsperiod, kommer prenumerationen automatiskt att fortsätta till det pris och den tidsperiod som du samtyckt till när du aktiverat prenumerationen, tills du säger upp den.

Om du vill säga upp en prenumeration loggar du in på webbplatsen eller appen och går till avsnittet Konto. Om du säger upp en prenumeration kan du fortsätta att använda den uppsagda tjänsten fram till slutet av din då aktuella prenumerationsperiod. Prenumerationen kommer inte att förnyas när ditt aktuella avtalsvillkor löper ut.

Du kan redigera dina uppgifter för betalningsmetoden genom att använda verktyget Inställningar och följa länken för att låta din uppgradering löpa ut. När en betalning inte kan behandlas på grund av utgångsdatum, otillräckliga medel eller i övrigt förblir du ansvarig för eventuella belopp som inte har betalats och godkänner att vi fortsätter att fakturera betalningsmetoden efter uppdatering. Detta kan leda till en ändring av dina betalningsdatum.

Dessutom ger du oss tillstånd att erhålla uppdaterade eller ersättande utgångsdatum och kortnummer för ditt kredit- eller betalkort som tillhandahålls av din kredit- eller betalkortsutfärdare. Betalningsvillkoren kommer att baseras på din betalningsmetod och kan fastställas genom avtal mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutgivaren eller annan leverantör för din valda betalningsmetod. Om du bor utanför den amerikanska kontinenten samtycker du till att din betalning till Hinge kan ske via MTCH Technology Services Limited. Vissa användare kan ha rätt att begära återbetalning. Se avsnitt 8d nedan för mer information.

8c. VIRTUELLA ARTIKLAR

Virtuella artiklar är inte återbetalbara och omfattas av vissa villkor.

Du kan från tid till annan ha möjlighet att köpa en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens att använda eller få tillgång till särskilda funktioner för begränsad användning, inklusive men inte begränsat till poäng som kan lösas in mot virtuella artiklar, såsom Boost (”virtuell(a) artikel/artiklar”) från Hinge. Du får endast köpa virtuella artiklar från oss eller våra godkända partners genom våra tjänster.

Virtuella artiklar innebär en begränsad licensrättighet som regleras av detta avtal, och förutom vad som i övrigt förbjuds av tillämplig lag, ska ingen äganderätt till virtuella artiklar anses överföras eller överlåtas till dig. Detta avtal ska inte tolkas som en försäljning av några rättigheter i virtuella artiklar.

Eventuella saldon för virtuella artiklar som visas på ditt konto utgör inte ett verkligt saldo och återspeglar inte något lagrat värde utan utgör istället en beräkning på omfattningen av din licens. Virtuella artiklar ådrar sig inga avgifter för icke-användning. Licensen du beviljas i Virtuella artiklar kommer dock att upphöra i enlighet med villkoren i detta avtal, tidigare när Hinge upphör att tillhandahålla våra tjänster, eller om ditt konto på annat sätt uppsägs eller stängs.

Hinge förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande debitera avgifter för rätten att komma åt eller använda virtuella artiklar och/eller kan distribuera virtuella artiklar med eller utan kostnad. Hinge kan hantera, reglera, kontrollera, ändra eller eliminera virtuella artiklar när som helst, inklusive vidta åtgärder som kan påverka det uppfattade värdet eller inköpspriset, om tillämpligt, för virtuella artiklar. Hinge ska inte ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part i händelse av att Hinge utövar några sådana rättigheter. Överföring av virtuella artiklar är förbjuden och du får inte sälja, lösa in eller på annat sätt överföra virtuella artiklar till någon person eller enhet. Virtuella artiklar kan endast lösas in via våra tjänster.

ALLA INKÖP OCH INLÖSEN AV VIRTUELLA ARTIKLAR SOM GÖRS GENOM VÅRA TJÄNSTER ÄR SLUTGILTIGA OCH EJ ÅTERBETALBARA. DU BEKRÄFTAR ATT HINGE INTE BEHÖVER TILLHANDAHÅLLA DIG ÅTERBETALNING AV NÅGOT SKÄL OCH ATT DU INTE KOMMER ATT FÅ PENGAR ELLER ANNAN ERSÄTTNING FÖR OANVÄNDA VIRTUELLA ARTIKLAR NÄR ETT KONTO HAR STÄNGTS, OAVSETT OM STÄNGNINGEN VAR FRIVILLIG ELLER FRIVILLIG.

8d. ÅTERBETALNINGAR

I allmänhet är alla inköp ej återbetalbara. Särskilda villkor gäller i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin, EU, EES, Storbritannien och Schweiz.

I allmänhet är alla inköp slutgiltiga och ej återbetalbara och inga återbetalningar eller krediter sker för delvis använda tidsperioder, förutom om de lagar som gäller i din jurisdiktion föreskriver återbetalningar.

För prenumeranter bosatta i EU, EES, Storbritannien och Schweiz:

I enlighet med lokal lagstiftning har du rätt till fullständig återbetalning under 14 dagar efter att prenumerationen börjats. Observera att denna 14-dagarsperiod påbörjas när prenumerationen börjar.

För prenumeranter bosatta i Tyskland:

Du kan säga upp din prenumeration efter att den har förnyats med en uppsägningstid på en månad. Din rätt till uppsägning med angivande av grunden förblir oförändrad.

För prenumeranter bosatta i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin och Israel:

Din rätt till uppsägning – Du kan säga upp din prenumeration utan straffavgift eller skyldigheter när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter datumet du påbörjade prenumerationen. I det fall du avlider före slutet av din prenumerationsperiod ska ditt dödsbo ha rätt till återbetalning av den del av din betalning som du hade gjort för din prenumeration, vilken är tillämplig för tidsperioden efter din död. För det fall du blir inaktiverad (så att du inte kan använda våra tjänster) före slutet av din prenumerationsperiod ska du ha rätt till återbetalning av den del av betalningen som du har gjort för din prenumeration, som anslagits till perioden efter din funktionsnedsättning genom att meddela bolaget på samma sätt som när du begär en återbetalning enligt beskrivningen nedan.

Inköp av virtuella artiklar är SLUTGILTIGA OCH EJ ÅTERBETALBARA.

Om något av ovanstående gäller dig och du abonnerar med ditt Apple ID hanteras dina förfrågningar om återbetalning av Apple, inte Hinge. För att begära återbetalning kontaktar du din externa tjänst direkt. Om du till exempel använder din Apple-enhet går du till Inställningar > iTunes och App Stores > [klicka på ditt Apple ID] > Visa Apple ID > Köphistorik. Hitta transaktionen och välj ”Anmäl ett problem.” Du kan också begära återbetalning på https://getsupport.apple.com. För andra inköp kontaktar du Hinges kundtjänst med ditt ordernummer (se e-postbekräftelsen) genom att skicka eller leverera ett undertecknat och daterat meddelande som anger att du, köparen, säger upp detta Avtal eller uttrycker dig på liknande sätt. Ange även den e-postadress eller det telefonnummer som är kopplat till ditt konto med ditt ordernummer. Meddelandet skall skickas till: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, USA (Användare i Kalifornien och Ohio kan även skicka e-post genom att klicka här eller skicka ett fax till +1-214-853-4309).

9. KONTOUPPSÄGNING

Om du inte längre vill använda våra tjänster eller om vi säger upp ditt konto av någon anledning ska du läsa detta.

Du kan ta bort ditt konto när som helst genom att logga in på appen, gå till fliken ”Profil” och välja ”Inställningar” (kugghjulssymbolen) och följa anvisningarna för att säga upp ditt medlemskap. Du måste dock avbryta/hantera alla externa tjänsteköp via ditt externa tjänstekonto (t.ex. iTunes, Google Play) för att undvika ytterligare fakturering.

Hinge förbehåller sig rätten att undersöka och, om lämpligt, säga upp eller stänga ditt konto utan återbetalning om Hinge anser att du har brutit mot dessa villkor, missbrukat våra tjänster eller betett dig på ett sätt som Hinge anser vara olämpligt eller olagligt, på eller utanför våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att använda alla personliga, tekniska, juridiska eller andra medel som finns tillgängliga för att genomdriva villkoren, när som helst utan ansvar och utan skyldighet att meddela dig i förväg, inklusive, men inte begränsat till, att hindra dig från att få åtkomst till tjänsterna.

Om ditt konto sägs upp av dig eller av Hinge av någon anledning fortsätter dessa villkor att gälla mellan dig och Hinge och du kommer inte att ha rätt till någon återbetalning för genomförda inköp. Din information kommer att behållas och raderas i enlighet med vår integritetspolicy.

10. INGA KONTROLLER AV BROTTSREGISTER ELLER IDENTITETSVERIFIERING

Hinge utför inga kontroller av brottsregister eller identitetsverifieringar på sina användare. Även om Hinge strävar efter att uppmuntra en respektfull användarupplevelse är det inte ansvarigt för någon användares uppförande på eller utanför tjänsten. Använd ditt sunda förnuft när du interagerar med andra och läs igenom vår rådgivning för säker dejtning.

DU FÖRSTÅR ATT HINGE INTE UTFÖR BAKGRUNDS- ELLER IDENTITETSKONTROLLER PÅ SINA ANVÄNDARE ELLER PÅ ANNAT SÄTT FRÅGAR OM SINA ANVÄNDARES BAKGRUND. HINGE GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ANVÄNDARES BETEENDE, IDENTITET, HÄLSA, FYSISKT TILLSTÅND, LEGITIMITET ELLER SANNINGSENLIGHET. HINGE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GENOMFÖRA – OCH DU BEVILJAR HINGE ATT GENOMFÖRA – EVENTUELLA KONTROLLER AV BROTTSREGISTER ELLER ANDRA UNDERSÖKNINGAR (SOM T.EX. SÖKNINGAR I SEXFÖRBRYTARREGISTER) NÄR SOM HELST MED ANVÄNDNING AV TILLGÄNGLIGA OFFENTLIGA REGISTER OCH DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER KAN ANVÄNDAS FÖR DETTA ÄNDAMÅL. OM BOLAGET BESTÄMMER SIG FÖR ATT UTFÖRA NÅGON UNDERSÖKNING GENOM ETT KONSUMENTRAPPORTERINGSORGAN BEKRÄFTAR DU HÄRMED ATT BOLAGET FÅR ERHÅLLA OCH ANVÄNDA EN KONSUMENTRAPPORT OM DIG FÖR ATT FASTSTÄLLA DIN BEHÖRIGHET ENLIGT DESSA VILLKOR.

DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DINA INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE. SCREENING AV SEXFÖRBRYTARE OCH ANDRA VERKTYG GARANTERAR INTE DIN SÄKERHET OCH ERSÄTTER INTE RÅDET ATT FÖLJA RÅDGIVNINGEN FÖR SÄKER DEJTNING OCH ANDRA LÄMPLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER. ANVÄND ALLTID DITT SUNDA FÖRNUFT OCH VIDTA LÄMPLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER NÄR DU KOMMUNICERAR MED ELLER TRÄFFAR NYA PERSONER. KOMMUNIKATIONER SOM MOTTAGITS GENOM TJÄNSTEN, INKLUSIVE AUTOMATISKA MEDDELANDEN SOM SKICKATS AV HINGE, KAN UPPSTÅ FRÅN ANVÄNDARE SOM ANVÄNDER TJÄNSTEN FÖR OLÄMPLIGA ÄNDAMÅL, INKLUSIVE BEDRÄGERI, MISSBRUK, TRAKASSERIER ELLER ANDRA OLÄMPLIGA BETEENDEN.

Även om Hinge strävar efter att uppmuntra en respektfull användarupplevelse är det inte ansvarigt för någon användares uppförande på eller utanför tjänsten. Du samtycker till att vara försiktig vid alla interaktioner med andra användare, särskilt om du bestämmer dig för att kommunicera utanför tjänsten eller träffas personligen.

11. ANSVARSFRISKRIVNING

Hinges tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi gör inte och kan inte göra några framställningar om innehållet eller funktionerna i våra tjänster eller medlemsinnehåll.

HINGE TILLHANDAHÅLLER VÅRA TJÄNSTER I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT” OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT MED AVSEENDE PÅ VÅRA TJÄNSTER (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL DÄRI), INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR GODTAGBAR KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. HINGE FRAMSTÄLLER ELLER GARANTERAR INTE ATT (A) VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS UTAN AVBROTT, VARA SÄKRA ELLER FELFRIA, (B) EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL I VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT UPPTÄCKAS ELLER KORRIGERAS, ELLER (C) EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU ERHÅLLER PÅ ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT VARA KORREKT, FULLSTÄNDIG, AKTUELL ELLER LÄMPLIG FÖR DINA SYFTEN. DESSUTOM GER HINGE INGA GARANTIER GÄLLANDE ANTALET AKTIVA ANVÄNDARE NÄR SOM HELST; ANVÄNDARES FÖRMÅGA ELLER ÖNSKAN ATT KOMMUNICERA MED ELLER TRÄFFA DIG ELLER NÅGON FÖRENLIGHET MED ELLER UPPFÖRANDE AV ANVÄNDARE SOM DU TRÄFFAR GENOM TJÄNSTERNA.

HINGE TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM DU ELLER NÅGON ANNAN ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART LÄGGER UPP, SKICKAR ELLER TAR EMOT GENOM VÅRA TJÄNSTER. HINGE TAR INTE HELLER ANSVAR FÖR ANVÄNDARES IDENTITETER, AVSIKTER, BEHÖRIGHETER ELLER SANNINGSENLIGHET SOM DU KOMMUNICERAR MED VIA HINGE. ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS PÅ DITT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. HINGE ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR PÅ DIN DATORS MASKINVARA, PROGRAMVARA ELLER ANNAN UTRUSTNING ELLER TEKNIK, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FRÅN NÅGRA SÄKERHETSBROTT ELLER FRÅN VIRUS, BUGGAR, MANIPULERING, HACKNING BEDRÄGERI, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, DEFEKT, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORANSLUTNING ELLER NÄTVERKSFEL, ELLER ANNAN TEKNISK ELLER FELFUNKTION.

12. DIGITAL MILLENNIUM UPPHOVSRÄTTSLAG

Vi tar upphovsrättsintrång på största allvar. Vi ber dig hjälpa oss att se till att vi åtgärdar det snabbt och effektivt.

Hinge har antagit följande policy mot upphovsrättsintrång i enlighet med Digital Millennium upphovsrättslag (”DMCA”). Om du anser att något medlemsinnehåll eller vårt innehåll gör intrång i dina immateriella rättigheter skickar du ett meddelande med ett påstående om sådant intrång (”DMCA-nedtagandemeddelande”) inklusive följande:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha utsatts för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats täcks av ett enda meddelande, en representativ förteckning över sådana verk.
 3. Identifiering av materialet som påstås göra intrång eller är föremål för intrång och som ska avlägsnas eller få tillgång till inaktiverad information som rimligen är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet.
 4. Information som rimligen är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta dig, som t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress.
 5. Ett uttalande om att du i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
 6. Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt under ed och att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättigheten som påstås ha kränkts.

Eventuella DMCA-nedtagningsmeddelanden ska skickas till copyright@match.com, per telefon till +1 214-576-3272 eller via post till följande adress: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231, USA.

Hinge kommer att stänga konton med upprepade intrång.

13. REKLAM OCH TREDJEPARTSINNEHÅLL

Som många andra prenumerationsbaserade tjänster har vi annonser på våra tjänster.

Våra tjänster kan innehålla annonser och kampanjer som erbjuds av tredje parter och länkar till andra webbplatser eller resurser. Dessutom kan våra tjänster ge dig möjlighet att titta på en annons i utbyte mot virtuella artiklar. Hinge garanterar inte att du alltid kommer att vara berättigad att titta på sådana annonser eller att sådana annonser kommer att vara tillgängliga. Hinge kan också tillhandahålla icke-kommersiella länkar eller hänvisningar till tredje parter inom dess innehåll. Hinge ansvarar inte för tillgängligheten (eller bristen på tillgänglighet) av några externa webbplatser eller resurser eller deras innehåll. Dessutom ansvarar Hinge inte för, och rekommenderar inte, några produkter eller tjänster som kan erbjudas av tredje parters webbplatser eller resurser. Om du väljer att interagera med tredje parter som görs tillgängliga genom våra tjänster kommer sådana parters villkor att styra deras relation med dig. Hinge ansvarar inte för sådana tredje parters villkor eller åtgärder.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

Hinges ansvar begränsas i största möjliga utsträckning av tillämplig lag.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER HINGE, DESS DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, STRAFFBARA, FASTA ELLER UTÖKADE SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV VINST, OAVSETT OM DET UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER NÅGON FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV: (I) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, (II) EVENTUELLA ANVÄNDARES ELLER TREDJE PARTERS UPPFÖRANDE ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER VÅRA DOTTERBOLAGS TJÄNSTER ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INNEHÅLL SOM OVAN DEFINIERATS SOM ”MEDLEMSINNEHÅLL”); ELLER (III) OBEHÖRIGT TILLTRÄDE, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DITT INNEHÅLL, ÄVEN OM HINGE HAR MEDDELATS OM SÅDANA SKADOR. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, KOMMER INTE HINGES SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK SOM AVSER TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU, OM NÅGOT, HAR BETALAT HINGE FÖR TJÄNSTERNA UNDER DE TJUGOFYRA (24) MÅNADERNA SOM OMEDELBART FÖLJER EFTER DET DATUM DÅ DU FÖRST INLÄMNAR EN STÄMNINGSANSÖKAN, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAT RÄTTSLIGT FÖRFARANDE MOT HINGE, OAVSETT RÄTTSLIGEN ELLER SKADESTÅND, I NÅGON DOMSTOL. SKADEBEGRÄNSNINGEN SOM ANGES I DEN FÖREGÅENDE MENINGEN GÄLLER (i) OAVSETT DEN GRUND PÅ VILKET ANSVAR SOM GRUNDAR SIG (VARE SIG DET GÄLLER FÖRSUMMELSE, KONTRAKT, GRUPPTALAN, STADGA ELLER ANNAT), (ii) OAVSETT TYP AV RÄTTIGHETSBROTT, PRIVILEGIER ELLER SKYLDIGHETER, OCH (iii) MED AVSEENDE PÅ ALLA HÄNDELSER, TJÄNSTEN OCH DETTA AVTAL.

ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SOM ANGES I DETTA AVSNITT 14 SKA GÄLLA ÄVEN OM DINA GOTTGÖRELSER ENLIGT DETTA AVTAL MISSLYCKAS MED AVSEENDE PÅ DERAS VÄSENTLIGA SYFTE.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV SPECIFIKA SKADOR, SÅ VISSA ELLER ALLA BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVSNITT KANSKE INTE GÄLLER DIG.

15. AVSNITT OM TVISTLÖSNING

I det osannolika fallet att vi skulle ha en rättstvist samtycker parterna att fortskrida enligt följande, förutom där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

Eventuella delavsnitt i detta tvistlösningsavsnitt som är förbjudna enligt lag ska inte gälla för användare som är bosatta i den jurisdiktionen, inklusive underavsnitt 15b, 15c, 15d och 15e, som inte ska gälla för användare som är bosatta inom EU, EES, Storbritannien eller Schweiz. Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online finns tillgänglig påhttp://ec.europa.eu/odr.. Hinge deltar inte i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljedomsman för användare bosatta inom EU, EES, Storbritannien eller Schweiz.

15a. INFORMELL TVISTLÖSNINGSPROCESS

Om du är missnöjd med våra tjänster av någon anledning kontaktar du först Hinges kundtjänst så att vi kan försöka lösa dina problem utan hjälp utifrån. Om du väljer att driva igenom ett anspråk eller en tvist mot Hinge gäller följande villkor. I denna tvistlösningsprocess och skiljedomsförfaranden som anges i avsnitt 15 ska ”Hinge” omfatta våra dotterbolag, anställda, licensgivare och tjänsteleverantörer.

Hinge värderar sin relation till dig och uppskattar den ömsesidiga fördelen som uppnås genom informell tvistlösning. ”Tvist” är alla tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och Hinge som uppstår från eller på något sätt relaterar till detta avtal (inklusive eventuella påstådda brott mot detta avtal), tjänsten eller vår relation med dig. ”Tvist” som används i detta avtal ska ha den bredaste möjliga innebörden och inkludera anspråk som uppkommit innan detta eller tidigare avtal existerade och anspråk som uppstår under detta avtals löptid eller efter uppsägning av detta avtal (såvida detta avtal inte ersätts av ett efterföljande avtal som ingåtts mellan dig och Hinge). Om du har en tvist med Hinge (”din tvist”), innan du formellt driver din tvist i skiljedoms- eller småmålsdomstol, samtycker du till att först (skicka ett detaljerat meddelande (”meddelande”) till CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA. Om Hinge har en tvist med dig (”Hinges tvist”) samtycker Hinge till att först skicka ett meddelande till dig på din senaste e-postadress som finns registrerad hos oss, eller om ingen e-postadress finns registrerad, annan kontaktinformation som är förknippad med ditt konto. Ditt meddelande måste innehålla all följande information: (1) ditt fullständiga namn; (2) information som gör det möjligt för Hinge att identifiera ditt konto, inklusive en bild eller skärmdump av din profil, din adress, mobilnummer, e-postadress, och födelsedatum som du använde för att registrera ditt konto om något; och (3) en detaljerad beskrivning av din tvist, inklusive arten och den faktiska grunden för ditt/dina anspråk(n) och den gottgörelse du söker med en motsvarande beräkning av dina påstådda skador (om några). Du måste personligen underteckna detta meddelande för att det ska träda i kraft. Hinges tvistmeddelande måste också ange en detaljerad beskrivning av Hinges tvist, som ska omfatta arten och den faktiska grunden för dess anspråk(n) och den gottgörelse det söker, med en motsvarande beräkning av våra skador (om några). Du och Hinge samtycker till att sedan förhandla i god tro i ett försök att lösa tvisten. Som en del av dessa förhandlingar i god tro kan Hinge begära en telefonkonferens med dig för att diskutera din tvist, och du samtycker till att personligen delta, med din advokat om du representeras av ett ombud. På samma sätt kan du begära en telefonkonferens för att diskutera Hinges tvist med dig, och Hinge samtycker till att en representant deltar. (För att undvika tveksamheter är Hinges uppsägning av ditt konto, enligt vad som anges i avsnitt 4 ovan, inte Hinges tvist med dig.) Denna informella process bör leda till en lösning av tvisten. Om tvisten inte löses inom 60 dagar efter mottagandet av ett fullständigt meddelande och parterna inte på annat sätt har kommit överens om en förlängning av denna informella tvistlösningsperiod kan du eller Hinge inleda ett skiljeförfarande (med förbehåll för en parts rätt att välja domstol för småmål enligt nedan).

Slutförandet av denna informella tvistlösning är ett villkor som föregår inlämning av krav på skiljedom eller småmålsdomstolsåtgärd (med undantag för enskilda påståenden om sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier som uppstår i samband med din användning av tjänsterna). Underlåtenhet att göra detta är ett brott mot detta avtal. Preskriptionstiden och eventuella tidsfrister för inlämningsavgifter kommer att beräknas medan du och Hinge deltar i denna informella tvistlösningsprocess. Såvida det inte är förbjudet enligt tillämplig lag ska skiljedomaren, National Arbitration and Mediation (”NAM”), inte godkänna eller administrera något krav på skiljedomsförfarande och ska administrativt avsluta eventuellt skiljedomsförfarande såvida inte den part som ställer sådant krav på skiljedomsförfarande skriftligen kan intyga att villkoren i detta informella tvistlösningsförfarande är helt uppfyllda. En domstol med behörig jurisdiktion ska därför ha behörighet att genomdriva denna bestämmelse och förbinda sig till alla skiljedomsförfaranden eller småmålsdomstolsförfaranden.

Alla erbjudanden, löften, uppförande, och uttalanden som görs under den informella tvistlösningsprocessen av någon part, dess ombud, anställda, och advokater är konfidentiella och inte tillåtna för något syfte i något efterföljande förfarande (förutom i den utsträckning som krävs för att skriftligen intyga att parten uppfyllt kraven i denna informella tvistlösningsprocess innan ett NAM-skiljeförfarande inleds), under förutsättning att bevis som annars är tillåtna eller upptäckbara inte får göras otillåtna eller icke-upptäckbara.

15b. PERSONLIG GOTTGÖRELSE: AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN OCH JURYRÄTTEGÅNG

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER AVSTÅR DU OCH HINGE RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG OCH RÄTTEN ATT VÄCKA TALAN I DOMSTOL TILL FÖRMÅN FÖR ETT ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE (MED UNDANTAG FÖR SMÅMÅLSDOMSTOL ELLER FÖR ENSKILDA ANSPRÅK PÅ SEXUELLA ÖVERGREPP ELLER SEXUELLA TRAKASSERIER SOM INTRÄFFAR I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ENLIGT VAD SOM ANGES HÄRI). DU OCH HINGE BÅDA AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT INLÄMNA ELLER DELTA I EN GRUPPTALAN MOT DEN ANDRA ELLER PÅ ANNAT SÄTT SÖKA GOTTGÖRELSE SOM GRUPP, INKLUSIVE EVENTUELLA PÅGÅENDE TVISTEMÅL MOT HINGE. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, SKA DET INTE FINNAS NÅGON RÄTT ELLER BEHÖRIGHET FÖR ATT EVENTUELLA ANSPRÅK SKA KUNNA AVGÖRAS GENOM SKILJEDOM ELLER TVISTEMÅL PÅ EN GRUPP-, KOLLEKTIV, REPRESENTATIV, KONSOLIDERAD ELLER ENSKILD ADVOKAT-GRUND. SKILJEDOMAREN KAN TILLERKÄNNA SAMMA GOTTGÖRELSE SOM FINNS TILLGÄNGLIG I DOMSTOL FÖRUTSATT ATT SKILJEDOMAREN ENDAST KAN TILLDÖMA SLUTLIG GOTTGÖRELSE (INKLUSIVE FÖRELÄGGANDE ELLER FASTSTÄLLANDE GOTTGÖRELSE) TILL FÖRMÅN FÖR DEN ENSKILDA PARTEN SOM SÖKER GOTTGÖRELSE OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA SLUTLIG GOTTGÖRELSE SOM MOTIVERAS AV DEN ENSKILDA PARTENS ANSPRÅK. SKILJEDOMAREN FÅR INTE TILLERKÄNNA SLUTLIG GOTTGÖRELSE FÖR, MOT ELLER PÅ UPPDRAG AV NÅGON SOM INTE ÄR PART I SKILJEFÖRFARANDET PÅ GRUPP-, KOLLEKTIV-, REPRESENTANT- ELLER STATSÅKLAGARGRUND. OM EN DOMSTOL FASTSTÄLLER ATT NÅGOT AV DESSA FÖRBUD I DETTA STYCKE INTE ÄR VERKSTÄLLBARA MED AVSEENDE PÅ ETT VISST YRKANDE ELLER EN BEGÄRAN OM LÄTTNAD (T.EX. EN BEGÄRAN OM DOMSTOLSFÖRELÄGGANDE), OCH ALLA ÖVERKLAGANDEN AV BESLUTET HAR BEKRÄFTATS OCH SÅDANT BESLUT BLIR SLUTGILTIGT, SAMTYCKER DU OCH Hinge TILL ATT DET YRKANDET ELLER BEGÄRAN OM LÄTTNAD SKA GÅ VIDARE I DOMSTOL MEN SKA VARA AVHÄNGIGT AV INDIVIDUELL SKILJEDOM AV ÅTERSTÅENDE ANSPRÅK OM LÄTTNAD SOM DU HAR ANFÖRT. OM DETTA STYCKE ANSES VARA OGENOMFÖRBART SKA HELA DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE (MED UNDANTAG FÖR AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG OCH DEN INFORMELLA TVISTLÖSNINGSPROCESSEN) ANSES VARA OGILTIG. DETTA STYCKE ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA SKILJEAVTAL.

15c. TVISTLÖSNING GENOM SKILJEDOM ELLER SMÅMÅLSDOMSTOL

Alla tvister (som inte har lösts informellt av Hinges kundtjänst eller enligt vad som anges i underavsnitt 15a ovan) ska lösas uteslutande genom BINDANDE INDIVIDUELL SKILJEDOM, med undantag för vad som specifikt anges i detta avsnitt om tvistlösning. Oaktat det föregående kan antingen du eller Hinge välja att få ett enskilt anspråk prövat i småmålsdomstol, och enskilda anspråk på sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier som inträffar i samband med din användning av tjänsterna kan tas upp i enlighet med avsnitt 17. Om begäran om att få gå vidare i småmålsdomstol görs efter att ett skiljeförfarande har inletts men innan en skiljedomare har utsetts ska ett sådant skiljeförfarande avslutas administrativt av skiljemännen (exempelvis NAM). Eventuella tvister om småmålsdomstolens behörighet ska uteslutande avgöras av småmålsdomstolen. Inga beslut som fattas av en småmålsdomstol ska ha preklusiv verkan i något förfarande som involverar Hinge och någon annan än dig. I händelse av att en sådan småmålsdomstol specifikt fastställer att det inte är behörigt att höra tvisten ska du och Hinge avgöra tvisten enligt skiljedom och villkoren i detta avtal. Alla andra frågor (förutom vad som annars anges häri) är uteslutande för skiljedomaren att besluta, inklusive men inte begränsat till omfattningen och verkställbarheten av detta avsnitt om tvistelösning, såväl som eventuell begäran om att gå vidare i småmålsdomstol som görs efter att en skiljedomare har utsetts, samt eventuell tvist om huruvida endera part bryter mot eller underlåter att uppfylla avsnittet om tvistlösning eller uttryckligen eller underförstått har avstått rätten till skiljedom. Om du eller Hinge bestrider valet av småmålsdomstol i din tvist och en domstol med behörig jurisdiktion fastställer att valet av småmålsdomstol inte är verkställbart ska valet avskiljas från detta avtal vad gäller din tvist. Ett sådant domstolsbeslut ska dock inte anses vara bindande eller ha preklusiv verkan med avseende på något förfarande som involverar Hinge och någon annan än dig.

Alla domstolsförfaranden för att genomdriva detta avsnitt 15 om tvistelösning, inklusive alla förfaranden för att bekräfta, ändra eller undanröja en skiljedom, måste inledas i enlighet med avsnitt 17. Om detta avsnitt 15 om tvistelösning av någon anledning anses vara icke verkställbart får alla tvister mot Hinge (med undantag för anspråk i civildomstol) endast inledas i federala eller statliga domstolar i Dallas County, Texas. Du samtycker härmed oåterkalleligen till dessa domstolars utövande av personlig jurisdiktion över dig för sådana ändamål och avstår från alla anspråk på att sådana domstolar utgör ett obekvämt forum.

15 d. ENSKILDA SKILJEFÖRFARANDEN OCH MASSPROTOKOLL OM SKILJEFÖRFARANDEN

Detta delavsnitt 15d gäller för tvister som inlämnas till NAM efter att fullständigt ha slutfört det informella tvistlösningsförfarande som beskrivs i delavsnitt 15a ovan och när inget val av småmålsdomstol görs av någondera parten. Alla skiljeförfaranden mellan dig och Hinge ska administreras av NAM i enlighet med NAM:s operativa omfattande regler och rutiner för tvistlösning (”NAM:s regler”) som gäller vid den tidpunkt då begäran om skiljeförfarande lämnas in till NAM, i enlighet med detta avsnitt 15 för tvistlösning. Om du behöver en kopia av NAM-reglerna kan du se https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms eller kontakta NAM på NAM:s National Processing Center på 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530, USA eller via e-post till commercial@namadr.com. Om NAM inte kan eller vill utföra sina uppgifter enligt detta avtal ska parterna gemensamt komma överens om en alternativ administratör som kommer att ersätta NAM och överta NAM:s roll i enlighet med detta avtal, och detta avtal ska gälla i den utsträckning det strider mot skiljedomsleverantörens regler. Om parterna inte kan komma överens kommer de att göra framställningar till en behörig domstol för att utse en skiljedomsleverantör som kommer att överta NAM:s skyldigheter enligt detta avtal och detta avtal kommer att styra i den utsträckning det strider mot skiljedomsleverantörens regler.

Parterna är samtycker till att följande förfaranden kommer att gälla för alla skiljedomsförfaranden som inleds enligt detta avsnitt om tvistelösning (föremål för endera partens val av småmålsdomstol i enlighet med ovan):

 1. Påbörja ett skiljeförfarande – För att inleda ett skiljeförfarande ska du eller Hinge skicka en begäran om skiljeförfarande till NAM (”begäran om skiljeförfarande”) som beskriver anspråket/anspråken och begäran om gottgörelse i detalj, i enlighet med kraven i detta avtal och NAM-reglerna. Om du skickar en begäran om skiljeförfarande ska du också skicka den till Hinge på CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, inom sju dagar efter leverans av begäran om skiljeförfarande till NAM. Om Hinge skickar en begäran om skiljeförfarande kommer vi också att skicka den till din postadress som finns registrerad hos oss inom samma sjudagarsperiod. Om din postadress inte är tillgänglig kommer vi att skicka den till din registrerade e-postadress, eller om vi inte har din e-postadress i registret används andra kontaktuppgifter som är kopplade till ditt konto. Skiljedomsleverantören får inte godta eller administrera någon begäran på skiljedomsförfarande och ska administrativt avsluta alla sådana krav på skiljedomsförfarande som inte skriftligen intygar att parten uppfyller kraven i avsnitt 15 om tvistelösning eller om endera parten väljer en småmålsdomstol enligt ovan.
 2. Avgifter – Betalning NAM-avgifter ska styras av NAM-reglerna, förutom i den mån målet är en del av en massinlämning (enligt definitionen nedan) eller NAM-avgifter och kostnader (inklusive skiljedomaravgifter) som betalas av endera parten omfördelas efter beslut av skiljedomaren efter ett fastställande att (a) endera parten har brutit mot avsnitt 15 i detta avtal, (b) sådan omfördelning är tillåten enligt avtalet, eller (c) omfördelning annars är tillåten enligt tillämplig lag. Efter att ha uppvisat för Hinge att du har ekonomiska svårigheter kommer vi att överväga en begäran i god tro från dig om att betala din del av den tillämpliga konsumentdelen av registreringsavgiften. Hinge har åtagit sig att säkerställa att konsumenters kostnader för skiljeförfaranden inte utgör ett hinder för prövning av tvister. Om Hinge inleder ett skiljeförfarande mot dig kommer vi att betala alla NAM-avgifter.
 3. Skiljedomaren – Skiljedomsförfarandet ska genomföras av en enda opartisk skiljedomare (”skiljedomaren”), med hjälp av en skiljedomare för förfarandet som utses enligt NAM-reglerna. (Termen ”skiljedomare” gäller både skiljedomaren och skiljedomaren för förfarandet). Om en förhandling väljs av endera parten ska skiljedomaren befinna sig i eller nära din hemort. Skiljedomaren är bunden av och ska följa detta avtal. I händelse av att NAM-reglerna strider mot detta avtal ska villkoren i detta avtal gälla. Om skiljedomaren fastställer att en strikt tillämpning av något villkor i avsnitt 15 i detta avtal (med undantag för småmålsvalet, som ska avgöras av småmålsdomstolen) skulle leda till ett i grunden orättvist skiljeförfarande (”oskäligt villkor”), ska skiljedomaren ha befogenheten att ändra det oskäliga villkoret i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa ett i grunden rättvist skiljeförfarande som är förenligt med användarvillkoren (”ändrat villkor ”). Vid fastställandet av innehållet i ett ändrat villkor ska skiljedomaren välja ett villkor som närmast uttrycker avsikten med det oskäliga villkoret.
 4. Dispositiva yrkanden – Parterna samtycker till att skiljedomaren ska ha behörighet att överväga dispositiva yrkanden utan muntlig bevisförhandling. Dispositiva yrkanden kan komma att begäras under följande omständigheter: (a) inom 30 dagar efter det att skiljedomaren har utsetts, en part kan begära att få inge ett dispositivt yrkande baserat på inlagan och (b) senast 30 dagar före bevisförhandlingen, en part kan begära att få in ett dispositivt yrkande för en sammanfattande dom baserat på parternas inlaga och det inlämnade beviset.
 5. Upptäckt – Vardera parten får (a) lämna in upp till fem framställningar om relevanta, icke-behöriga dokument från den andra parten och (b) begära att den andra parten tillhandahåller verifierade svar på högst fem relevanta förhör (inklusive delparter). Såvida inte båda parter kommer överens om något annat får ingen annan form av upptäckt (inklusive vittnesmål) användas. Varje sådan upptäcktsbegäran måste delges den andra parten inom 21 dagar efter skiljedomarens utnämning. Den svarande parten ska tillhandahålla den begärande parten alla responsiva, icke-sekretessbelagda dokument, svar som parten har undertecknat till de begärda förhören och/eller eventuella invändningar mot begäran inom 30 dagar efter mottagandet av begäran, eller, vid invändning mot en eventuell begäran om upptäckt, 30 dagar efter att tvistemålet har lösts. Om endera parten begär att skiljedomaren ska överväga ett dispositivt yrkande på inlagan ska sådana skriftliga svarsfrister för upptäckt förlängas till 30 dagar efter skiljedomarens slutgiltiga beslut om sådant dispositivt yrkande. Om parterna efter att ha träffat och tilldelat parterna inte kan komma överens om en tvist om upptäckt eller en begäran om förlängning, ska ärendet omedelbart överlämnas till skiljedomaren för lösning. Vid avgörande av eventuell tvist om upptäckt ska skiljedomaren beakta typ, belopp och omfattning av den underliggande begäran om skiljeförfarande, kostnaden och andra insatser som skulle involveras i tillhandahållandet av begärd upptäckt, tidsplanen för ärendet och om begärd upptäckt är nödvändigt för en lämplig förberedelse av ett anspråk eller försvar. Bördan av att fastställa en god orsak till ytterligare upptäckter ligger på den förflyttande parten.
 6. Sekretess - På endera partens begäran kommer skiljedomaren att utfärda ett beslut som kräver att konfidentiell information från endera parten som offentliggörs under skiljeförfarandet (oavsett om det sker i dokument eller muntligen) inte får användas eller offentliggöras förutom i samband med skiljeförfarandet eller vid förfaranden för att verkställa skiljedomen, och att all tillåten arkivering av konfidentiell information måste sekretessbeläggas.
 7. Skiljedomsförhandling – Du och Hinge har rätt till en rättvis bevisförhandling (dvs. rättegång) inför anspråksparten. Skiljedomsförfaranden är vanligtvis enklare, billigare och smidigare än rättegångar och andra rättsliga förfaranden. Parterna är överens om att avstå från muntlig förhandling och hänskjuta tvisten till anspråksparten för en skiljedom på grundval av skriftliga inlagor och andra bevis som parterna kan komma överens om, såvida inte en part begär en muntlig förhandling inom tio dagar efter att svaranden lämnar in ett svar. Om en muntlig bevisförhandling begärs ska båda parterna personligen närvara vid förhandlingen, oavsett om någon part har skaffat sig ombud. Båda parter måste personligen närvara vid förhandlingen. Endera partens underlåtenhet att personligen närvara vid förhandlingen, utan en ajournering som fastställts av skiljedomaren av goda skäl, kommer att leda till en tredskodom mot den parten.
 8. Skiljedom – Oavsett skiljeförfarandets format ska skiljedomaren skriftligen tillhandahålla ett motiverat beslut inom 30 dagar efter förhandlingen eller, om ingen förhandling äger rum, inom 30 dagar efter att motbevis eller kompletterande uttalanden har förfallit. Beslutet skall innehålla en tydlig redogörelse för eventuella åtgärder och en kort redogörelse för skälen till dessa. Skiljedomen är endast bindande mellan dig och Hinge och kommer inte att ha någon förebyggande effekt i ett annat skiljeförfarande eller förfarande som involverar en annan part. Skiljedomaren kan dock välja att pröva beslut från andra skiljeförfaranden som berör en annan part. Skiljedomaren kan tilldöma avgifter och kostnader enligt NAM-reglerna eller i den mån sådana avgifter och kostnader kan tilldömas i domstol. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skiljedomarens förmåga att tilldöma avgifter och kostnader om denne fastställer att ett anspråk eller försvar är oseriöst eller har tagits upp för ett olämpligt ändamål, i syfte att trakassera eller i ond tro.
 9. Erbjudande om förlikning – Svaranden kan, men är inte skyldig att, lämna in ett skriftligt förlikningserbjudande till motparten när som helst före bevisförhandlingen eller, om ett dispositivt yrkande är tillåtet, innan det dispositiva yrkandet beviljas. Beloppet eller villkoren i ett förlikningserbjudande får inte avslöjas för skiljedomaren förrän efter att denne fattar sitt beslut om anspråket. Om skiljedomen utdöms till motpartens fördel och är mindre än svarandens förlikningserbjudande eller om skiljedomen är till svarandens fördel måste motparten betala kostnaderna som svaranden ådragit sig efter att erbjudandet gjordes, inklusive advokatarvoden. Om någon tillämplig stadga eller rättspraxis förbjuder att kostnader som uppkommit i skiljeförfarandet omvänds ska erbjudandet i denna bestämmelse syfta till att upphöra ackumulering av eventuella kostnader som käranden kan ha rätt till enligt stämningens åtgärdsorsak.
 10. Massinlämning – Om, vid någon tidpunkt, 25 eller fler liknande krav på skiljedom görs gällande mot Hinge eller relaterade parter av samma eller samordnat ombud eller enheter (”Massinlämning”), som överensstämmer med definitionen och kriterierna för Massinlämning som anges i NAM:s regler och rutiner för kompletterande tvistlösning avseende massinlämning som anges nedan, ska de tilläggsprotokoll som anges nedan gälla (”NAM:s regler för massinlämning”, som finns på https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/).
  1. Om du eller din advokat lämnar in en begäran på skiljeförfarande som överensstämmer med definitionen av massinlämning som anges ovan, samtycker du till att ditt krav för skiljeförfarande ska omfattas av de tilläggsprotokoll som anges i detta underavsnitt om massinlämning. Du bekräftar också att bedömningen av din tvist kan komma att försenas och att alla tillämpliga preskriptionsbestämmelser ska gälla från den tidpunkt då de första ärendena väljs ut för att fortsätta tills ditt ärende har valts ut för ett bellwether-förfaranden.
  2. NAM:s regler för massinlämning ska gälla om din tvist enligt NAM:s eget gottfinnande anses vara en del av en massinlämning enligt dess regler och detta avsnitt för tvistelösning. Sådant val av NAM:s massinlämningsregler och relaterad avgiftstabell måste göras skriftligen av antingen dig eller Hinge och lämnas in till NAM och alla parter.

Bellwether-förfaranden. Bellwether-förfaranden uppmuntras av domstolar och skiljedomsadministratörer när flera tvister har liknande anspråk mot samma eller relaterade parter. I en första omgång av bellwether-förfaranden ska ombudet för anspråkssökande inom ramen för en massinlämning (inklusive dig) och Hinges ombud var och en välja 15 krav för skiljeförfarande (30 totalt), och högst 30 skiljedomar ska inlämnas, behandlas, prövas eller avkunnas samtidigt, med vart och ett av de 30 enskilda skiljeförfarandena under ledning av en annan skiljedomare. Under denna tid får inga andra krav på skiljedom som är en del av massinlämningarna registreras, behandlas, prövas eller avkunnas. Om parterna inte kan lösa de återstående kraven på skiljedomsförfarande efter att den första uppsättningen av bellwether-förfaranden har varit föremål för skiljedom eller på annat sätt lösts, då kommer parterna att fortsätta att delta i bellwether-förfarandena under ytterligare fyra (4) omgångar och öka antalet krav på skiljeförfarande som valts av ombud för varje part med fem (5) för varje omgång, så att ombud för kärandena och Hinges ombud under den andra omgången var och en väljer ytterligare 20 krav på skiljeförfarande (totalt 40), i tredje omgången, 25 vardera (totalt 50), i den fjärde omgången, 30 vardera (60 totalt), och i den femte omgången 35 vardera (70 totalt). Inom varje omgång ska vart och ett av de enskilda skiljeförfarandena ledas av en annan skiljedomare, och under dessa ytterligare omgångar av bellwether-förfarandet får inga andra krav på skiljeförfarande som är en del av massinlämningarna lämnas in, behandlas eller bedömas när skiljedomaren inom ramen för förfarandet har valt dem. Efter första omgången av bellwether-förfaranden, men före den andra omgången av bellwether-förfaranden, ska parternas ombud delta i en global medling, inför en pensionerad federal eller statlig domstolsdomare (om inte parterna kommer överens om annat), med Hinge att betala medlarens avgifter.

Efter den andra, tredje, fjärde och femte omgången av bellwether-förfaranden, bör rådgivare för båda parter diskutera ytterligare medling och söka möjligheter att lösa de återstående kraven för skiljedom, men kommer endast att fortsätta med medling efter samtycke från råd för alla parter.

Om parterna inte kan lösa de återstående kraven för skiljedom efter den femte uppsättningen av bellwether-förfaranden är skiljedomsförfaranden eller på annat sätt lösts, och parterna beslutar att inte fortsätta med ytterligare rundor av bellwether-förfaranden, sedan råd för kärande och ombud för Hinge ska diskutera en rättvis process med NAM för att individuellt bedöma de återstående kraven för skiljeförfarande.

Under denna process kommer procedurskiljemannen att ta det slutliga beslutet om antal krav på skiljeförfarande som kan fortskrida individuellt när som helst, samt en metod för att välja vilken efterfrågan på skiljeförfarande som kommer att fortsätta, med beaktande av antalet av enskilda skiljeförfaranden som ombud för kärande och ombud för Hinge kan hantera på ett rimligt sätt samtidigt, liksom

antal enskilda skiljeförfaranden som NAM kan administrera. A Efterfrågan på skiljeförfarande som inte ingick i bellwethering-processen kommer endast att anses vara inlämnad, bearbetad eller bedömd när den väljs av procedurskiljemannen. När som helst efter det att den första uppsättningen av krav på skiljeförfarande har lösts (totalt 30 krav på skiljeförfarande) kan parterna komma överens om att avstå från det rättsliga förfarandet för eventuella ytterligare krav på skiljeförfarande som anses vara en del av massinlämningarna. Avgifter som är förknippade med ett krav på skiljeförfarande som ingår i massinlämningarna, inklusive avgifter som ska betalas av Hinge och käranden (inklusive dig), ska endast betalas efter att ditt krav på skiljeförfarande har valts som en del av en uppsättning av bellwether-förfaranden, eller efter att av skiljedomaren för förfarandet ha beslutats att fortsätta vid slutförande av bellwether-förfarandena, och därför vederbörligen anvisats för inlämning, behandling och avkunnande. Parterna uppmuntras att under hela denna process träffas och ge råd om olika sätt att effektivisera förfarandet, inklusive diskussioner om möjliga sätt att öka antalet krav på skiljedomsförfarande som ska bedömas i uppsättningar av iscensatta bellwether-förfaranden. Endera parten får förhandla med NAM om att minska och skjuta upp avgifter och effektivisera förfaranden. Om du är en massinlämningssökande, varje tillämplig preskriptionstid (eller annan tillämplig preskriptionstid) ska betalas med början när du inleder den informella tvistlösningsprocess som anges i avsnitt 15a i avtalet, och om de första massinlämningarnas krav på skiljeförfarande som valts för den första uppsättningen av bellwether-förfaranden har lämnats in, kommer dina anspråk att förbli avgiftsbelagda tills din begäran om skiljeförfarande antingen har valts av parternas ombud i bellwether-förfarandet eller valts av processuella skiljedomare efter slutförandet av bellwether-förfarandet. En domstol med behörig jurisdiktion som är belägen på en plats som är tillåten enligt avsnitt 17 i avtalet ska ha behörighet att genomdriva detta delavsnitt.

iii. Du och Hinge samtycker till att vi alla värdesätter integriteten och effektiviteten i domstolsprocessen för skiljeförfarande och småmål och vill använda processen för rättvis lösning av uppriktiga och uppriktiga tvister mellan oss. Du och Hinge bekräftar och samtycker till att agera i god tro för att säkerställa en rättvis lösning av uppriktiga och uppriktiga tvister. Parterna samtycker vidare till att tillämpningen av dessa massinlämningsförfaranden rimligen har utformats för att resultera i en effektiv och rättvis bedömning av sådana ärenden.

15e. FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR OCH RETROAKTIV TILLÄMPNING

Detta avsnitt 15 om tvistelösning gäller för alla tvister mellan parterna, inklusive för eventuella anspråk som har uppstått mot dig eller Hinge före tidpunkten för ditt samtycke till detta avtal och för alla anspråk som har uppstått mot dig eller Hinge efter ditt samtycke till detta avtal. Oaktat eventuella bestämmelser i detta avtal om motsatsen kan du välja att avstå från retroaktiv tillämpning av detta avsnitt 15 om tvistelösning, avseende anspråk som har uppkommit mot dig eller mot Hinge före tidpunkten för ditt samtycke till detta avtal. Du kan välja bort detta genom att skicka oss ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter att du samtycker till detta avtal, till följande e-postadress: OptOut@hinge.co. Skicka inga kundsupportförfrågningar till OptOut@hinge.co eftersom de inte kommer att besvaras. Sådana förfrågningar ska skickas till kundtjänst på hello@hinge.co. Du måste inkludera information som är tillräcklig för att identifiera ditt/dina konto(n), såsom e-postadress eller telefonnummer som är kopplade till ditt/dina konto(n), och bör inkludera ett uttalande om att du väljer bort retroaktiv tillämpning av detta avsnitt 15 om tvistelösning. Obs! Om du väljer bort retroaktiv tillämpning av detta avsnitt 15 om tvistelösning kommer du ändå att vara föremål för och bunden av eventuella tvistlösningsavsnitt och skiljedomsförfaranden som du tidigare samtyckt till, inklusive eventuella skiljedomsbestämmelser, undantag från grupptalan och retroaktiva tillämpningsavsnitt. Oberoende av om du väljer bort retroaktiv tillämpning av dessa ändringar kommer parterna att lösa alla anspråk som uppstår mot dig eller Hinge efter ditt samtycke till detta avtal i enlighet med detta tvistlösningsavsnitt.

16. GÄLLANDE LAG

Texas lag och federal skiljedomslag ska gälla för alla tvistemål (förutom där det är förbjudet enligt lag).

Lagarna i Texas, USA, utan hänsyn till dess lagvalsregler, ska uttryckligen gälla för alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller våra tjänster, och tvistlösningsprocessen som anges i avsnitt 15 ska regleras av Federal Arbitration Act.

I EU och EES ska valet av Texas styrande lag inte gälla endast om en obligatorisk konsumentskyddslag uttryckligen förbjuder sådant val av lagbestämmelser.

17. VAL AV PLATS/FORUM

I största utsträckning enligt lagen måste alla anspråk som av någon anledning inte genomgår skiljeförfarande behandlas i Dallas County, Texas, USA (med undantag för anspråk som görs i en småmålsdomstol eller för användare bosatta i EU, EES, Storbritannien eller Schweiz eller annan jurisdiktion där detta är förbjudet enligt lag).

Med undantag för vad som förbjuds i lag och för användare bosatta inom EU, EES, Storbritannien eller Schweiz som kan väcka talan i sitt hemland i enlighet med tillämplig lag och med undantag för anspråk som kan tas upp i en småmålsdomstol enligt avsnitt 15 ska alla anspråk som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal (inklusive eventuella bestridanden av avståendeföreskriften om grupptalan i delavsnitt 15b), till våra tjänster, eller till din relation med Hinge som av någon anledning inte underkastas skiljeförfarande eller väcks i småmålsdomstol behandlas uteslutande i Dallas Countys federala eller statliga domstolar, Texas, USA. Du och Hinge samtycker till att domstolar i delstaten Texas utövar personlig jurisdiktion och avstår från alla anspråk om att sådana domstolar utgör ett obekvämt forum.

18. GOTTGÖRELSE FRÅN DIG

Du samtycker till att gottgöra Hinge om ett anspråk görs mot Hinge på grund av dina handlingar.

Du samtycker, där det är tillåtet enligt lag, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, till att gottgöra, försvara och hålla Hinge, våra närstående bolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från och mot alla klagomål, krav, anspråk, skador, förluster, kostnader, ansvar och utgifter, inklusive advokatarvoden, på grund av, uppkomst av eller i samband med din åtkomst till eller användning av våra tjänster, ditt innehåll, ditt beteende mot andra eller ditt brott mot detta avtal. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ERSÄTTNING, SÅ EN DEL ELLER HELA DETTA AVSNITT KANSKE INTE GÄLLER DIG.

19. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Genom att använda våra tjänster godkänner du villkoren i detta avtal.

Genom att använda våra tjänster, oavsett om det är genom en mobil enhet, mobilapp eller dator, samtycker du till att vara bunden av (i) dessa villkor, som vi kan ändra då och då, (ii) vår integritetspolicy, vår cookiepolicy, våra medlemsprinciper och vår rådgivning för säker dejting och (iii) och eventuella ytterligare villkor vid inköp. Om du inte godkänner och samtycker till att vara bunden till alla villkor i detta avtal får du inte använda våra tjänster.

Alla pronomen och variationer därav ska anses avse maskulin, feminin, neutrum, singular eller plural som identiteten för de fysiska eller juridiska personer som hänvisas till något krav.

20. HELA AVTALET

Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och framställningar.

Dessa villkor, tillsammans med integritetspolicyn, cookiepolicyn, medlemsprinciperna och rådgivningen för säker dejting och alla ytterligare villkor vid inköp innehåller hela avtalet mellan dig och Hinge avseende användningen av våra tjänster. Villkoren ersätter alla tidigare avtal, framställningar och arrangemang mellan oss, skriftliga eller muntliga. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, olaglig eller på annat sätt ogenomförbar ska resten av villkoren fortsätta att gälla med full kraft och verkan. Underlåtenhet av bolaget att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Du samtycker till att ditt Hinge-konto inte är överförbart och att alla dina rättigheter till ditt konto och dess innehåll upphör när du avlider såvida inte annat föreskrivs enligt lag. Alla rättigheter och licenser som beviljas häri får inte överlåtas eller tilldelas av dig men kan överlåtas av oss utan begränsningar. Inget ombud, partnerskap, samriskföretag, förtroendeman eller annan särskild relation eller anställning skapas som ett resultat av dessa villkor och du får inte göra några framställningar på Hinges vägnar eller binda Hinge på något sätt.

21. SÄRSKILDA STATLIGA VILLKOR

Särskilda villkor gäller för prenumeranter bosatta i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island och Wisconsin

För prenumeranter bosatta i New York:

 • Tjänsterna garanterar inte något antal ”hänvisningar” – snarare är tjänsternas funktionalitet sådan att prenumeranten kan se hur många profiler som han/hon vill.
 • Efter skriftligt meddelande till Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, kan prenumeranter inaktivera sina prenumerationer i upp till ett år.
 • Hur dina uppgifter används och hur du kan få åtkomst till dina uppgifter anges i avsnitt 5 och vår integritetspolicy.
 • Du kan granska konsumenträttigheterna för dejtingtjänster inom New York här.

För prenumeranter bosatta i North Carolina:

 • Du kan granska köparens rättigheter i North Carolina här.

För prenumeranter bosatta i Illinois, New York, North Carolina och Ohio:

 • Våra tjänster är allmänt tillgängliga inom USA. Om du anser att du har flyttat utanför en plats där vi tillhandahåller tjänsterna kontaktar du oss skriftligen till Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, så kommer vi att samarbeta med dig för att tillhandahålla alternativa tjänster eller en återbetalning.

För prenumeranter bosatta i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island och Wisconsin:

Din rätt till uppsägning – Du kan säga upp din prenumeration utan straffavgift eller skyldigheter när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter datumet du påbörjade prenumerationen. I det fall du avlider före slutet av din prenumerationsperiod ska ditt dödsbo ha rätt till återbetalning av den del av din betalning som du hade gjort för din prenumeration, vilken är tillämplig för tidsperioden efter din död. Om du blir funktionsnedsatt (så att du inte kan använda våra tjänster) före slutet av din prenumerationsperiod ska du ha rätt till återbetalning av den del av betalningen som du har gjort för din prenumeration, vilken kan tilldelas perioden efter din funktionsnedsättning genom att meddela bolaget på samma sätt som när du begär en återbetalning enligt beskrivningen ovan i avsnitt 8.

22. SÄRSKILDA LANDSVILLKOR

Särskilda villkor gäller i Danmark.

För prenumeranter bosatta i Danmark:

 • Om du vill utöva din ångerrätt kan du fylla i och skicka in nedanstående standardformulär för ångerrätt. OBS! Om du har köpt din prenumeration via Apple måste uppsägningen eller hävningen skickas till Apple.
 • Undantag från ångerrätten: Du kan inte avbryta en beställning som inkluderar en leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om orderbehandlingen har påbörjats med ditt uttryckliga, tidigare samtycke och bekräftelse på att du därmed avstår från din ångerrätt. Detta gäller till exempel vid köp av virtuella artiklar. Detta innebär att dessa typer av inköp är SLUTLIGA OCH ICKE-UTBYTESBARA ELLER ÅTERBETALBARA.

MTCH Technology Services Limited, Tinder, Attn: Cancellations, MTCH Technology Services Limited, 1 Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland D02PY28, email: legaldept@match.com.

Jag intygar härmed att jag vill utöva min ångerrätt i samband med mitt köpeavtal för tillhandahållande av följande tjänster

Beställningsnummer:

Beställningsdatum:

Kundens namn:

Kundens adress:

Kundens e-postadress:

Kundens telefonnummer:

Datum: