Skip to main

Bruksvilkåravtale

BRUKSVILKÅRAVTALE

Gjelder fra 14. januar 2024; klikk her for å laste ned en PDF

California-abonnenter: Du kan avslutte abonnementet uten straff eller forpliktelse når som helst før midnatt den tredje virkedagen etter datoen du abonnerte. Hvis du har abonnert på en ekstern tjeneste (f.eks. Apple ID, Google Play), må du kansellere gjennom den eksterne tjenesten, som beskrevet nærmere i avsnitt 8a. Hvis du abonnerte gjennom din Apple ID, håndteres refusjoner av Apple, ikke Hinge. Du kan be om refusjon fra Apple via din Apple ID-konto på telefonen din eller på https://getsupport.apple.com. Alle andre brukere kan be om refusjon ved å kontakte Hinge-kundeservice på hello@hinge.co, eller ved å sende eller levere et signert og datert varsel om at du, kjøperen, kansellerer denne avtalen eller ord med lignende virkning. Inkluder også navnet ditt og e-postadressen, telefonnummeret eller annen unik identifikator du brukte til å registrere deg for kontoen din.

Dette varselet skal sendes til: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Selskapets forretning gjennomføres delvis ved adressen 809 Washington St., New York, New York 10014. Du kan få tilsendt disse bruksvilkårene («vilkår») via e-post ved å sende et brev til Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. I henhold til Cal. Civ. Code §1789.3, kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig hos Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

Vi har tatt med korte sammendrag i begynnelsen av hvert avsnitt for å gjøre det enklere for deg å lese og forstå denne avtalen. Sammendragene erstatter ikke teksten i hver del, og du bør fremdeles lese hver del i sin helhet.

 1. INTRODUKSJON

Ved å få tilgang til eller bruke Hinges tjenester, samtykker du til å være bundet av denne bruksvilkårsavtalen («vilkårene» eller «avtalen»), inkludert våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper, og sikkerhetstips for dating, så det er viktig at du leser denne avtalen og disse retningslinjene og prosedyrene nøye for du oppretter en konto.

GÅ GRUNDIG GJENNOM TVISTELØSNINGSBESTEMMELSENE I AVSNITT 15 NEDENFOR. DISSE STYRER MÅTEN TVISTER VIL BLI TATT HÅND OM PÅ MELLOM DEG OG HINGE. DISSE BESTEMMELSENE INKLUDERER EN OBLIGATORISK UFORMELL TVISTELØSNINGSPROSESS FØR VOLDGIFT (UNNTATT FOR INDIVIDUELLE KRAV OM SEKSUELLE OVERGREP ELLER SEKSUELL TRAKASSERING SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV TJENESTENE), EN VOLDGIFTSAVTALE, VALG AV SMÅKRAVSPROSESS, FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL, TILLEGGSPROSEDYRER FOR MASSEVOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV JURYBEHANDLING SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER. UNDER VOLDGIFT ER DET TYPISK MINDRE KRAV TIL DOKUMENTFREMLEGGELSE OG MINDRE ANKEADGANG ENN I EN DOMSTOL.

Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen, så sjekk denne siden regelmessig for oppdateringer.

Velkommen til Hinge, drevet av MTCH Technology Services Limited («MTCH Technology») for brukere i Den europeiske unionen («EU»), Det europeiske samarbeidsområdet («EØS»), Storbritannia eller Sveits og drevet av Hinge, Inc. for alle andre brukere. Som brukt i denne avtalen, skal begrepene «Hinge», «oss», «vi», «selskapet» og «vår» henvise til Hinge, Inc. og/eller MTCH Technology Services Limited, etter behov. Samlet kan du og Hinge refereres til som «partene» eller separat som «part».

Ved å gå inn på eller bruke Tjenestene våre på www.hinge.co («nettstedet»), Hinge-mobilapplikasjonen («appen»), eller andre plattformer eller tjenester Hinge kan tilby (samlet kalt «tjenesten» eller «tjenestene» våre), samtykker du i, og er bundet av, denne avtalen. Denne avtalen gjelder for alle som har tilgang til eller bruker Tjenestene våre, uavhengig av registrerings- eller abonnementsstatus.

Din tilgang til og bruk av våre tjenester er også underlagt retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper, og sikkerhetstips for dating, og eventuelle vilkår som er offentliggjort og samtykket til av deg når du kjøper tilleggsfunksjoner, produkter eller tjenester fra Hinge («tilleggsvilkår ved kjøp»), som er innlemmet i denne avtalen ved referanse. Hvis du ikke ønsker å være bundet av denne avtalen, må du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene våre.

I henhold til gjeldende lov forbeholder vi oss retten til når som helst å modifisere eller endre vilkårene. Varsel om eventuelle vesentlige endringer blir publisert på denne siden med en oppdatert ikrafttredelsesdato. Under visse omstendigheter kan vi varsle deg om en endring i vilkårene via e-post eller på andre måter, men du er imidlertid ansvarlig for å sjekke denne siden regelmessig for eventuelle endringer. Din fortsatte tilgang til eller bruk av våre tjenester utgjør din pågående aksept av enhver endring, og du vil som et resultat være juridisk bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke godtar en endring i vilkårene, må du umiddelbart slutte å få tilgang til eller bruke tjenestene våre. Til tross for det foregående, vil eventuelle vesentlige endringer i ansvarsbegrensningen i avsnitt 14 og tvisteløsningsbestemmelsene i avsnitt 15 nedenfor kreve din bekreftende aksept. Videre forbeholder vi oss retten til å endre tilgjengeligheten av funksjoner i abonnementsplanene våre på hvilken som helst måte og når som helst, etter eget skjønn.

2. KONTOKVALIFIKASJON; DITT ANSVAR

Før du oppretter en konto på Hinge, må du sørge for at du er kvalifisert til å bruke tjenestene våre. Dette avsnittet beskriver også hva du kan og ikke kan gjøre når du bruker tjenestene, samt rettighetene du gir Hinge.

Du er ikke autorisert til å opprette en konto eller bruke tjenestene med mindre alt som følger er sant, og ved å bruke tjenestene våre erklærer og garanterer du at:

 1. Du er en fysisk person (dvs. ikke en juridisk person, et partnerskap eller en annen forretningsenhet) som er minst 18 år gammel;
 2. Du er juridisk kvalifisert til å inngå en bindende kontrakt med Hinge.
 3. Du søker et meningsfullt forhold.
 4. Du befinner deg ikke i et land som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som er utpekt av amerikanske myndigheter som et land som støtter terrorisme
 5. Du står ikke på noen liste over personer som har forbud mot å gjøre forretninger med USA (f.eks. det amerikanske finansdepartementets liste over «Spesielt utpekte statsborgere » eller en lignende liste fra myndighetene), og du er heller ikke underlagt noe lignende forbud)
 6. Du er ikke forbudt ved lov å bruke tjenestene våre
 7. Du har ikke begått, blitt dømt for eller bestridt et lovbrudd eller en straffbar handling (eller forbrytelse av lignende alvorlighetsgrad), en sexforbrytelse eller noen forbrytelse som involverer vold eller en trussel om vold, med mindre du har mottatt benådning for en ikke-voldelig forbrytelse og vi har avgjort at du sannsynligvis ikke vil være en trussel mot andre brukere av tjenestene våre
 8. Du er ikke pålagt å registrere deg som seksualforbryter i noe statlig, føderalt eller lokalt seksualforbryterregister
 9. Du har ikke mer enn én konto på våre tjenester og
 10. Du har ikke tidligere blitt fjernet fra våre tjenester eller våre tilknyttede selskapers tjenester av oss eller våre tilknyttede selskaper, med mindre du har vår uttrykkelige skriftlige tillatelse til å opprette en ny konto.

Hvis du på noe tidspunkt slutter å oppfylle disse kravene, oppheves all autorisasjon til å få tilgang til tjenestene eller systemene våre automatisk, og du må umiddelbart slette kontoen din, og vi forbeholder oss retten til å fjerne din tilgang til tjenestene våre uten forvarsel.

Du samtykker i å:

 1. Overholde disse vilkårene og sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
 2. Overholde alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, personvernlover, lover om immaterielle rettigheter, lover mot søppelpost og regulatoriske krav
 3. Bruke den nyeste versjonen av nettstedet og/eller appen
 4. Behandle andre brukere på en høflig og respektfull måte, både på og utenfor våre tjenester
 5. Være respektfull når du kommuniserer med noen av våre representanter for kundeservice eller andre ansatte
 6. Gjennomgå sikkerhetstips for dating;
 7. Gjennomgå og overhold medlemsprinsipper, slik de fra tid til annen er oppdatert, og
 8. Opprettholde et sterkt passord og ta rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til innloggingsinformasjonen din, og
 9. Presentere deg respektfullt og autentisk ved å legge til minst ett bilde som viser ansiktet ditt.

Du forplikter deg til at du ikke vil:

 1. Gi feil opplysninger om din identitet, alder, nåværende eller tidligere stillinger, kvalifikasjoner eller tilknytninger til en person eller enhet
 2. Bruke tjenestene på en måte som skader tjenestene eller forhindrer deres bruk av andre brukere
 3. Bruke tjenestene våre på en måte som forstyrrer, ødelegger eller negativt påvirker plattformen, serverne eller våre tjenesters nettverk
 4. Bruke tjenestene våre for noe skadelig, ulovlig eller skjendig formål, inkludert, men ikke begrenset til bruk av noen virtuelle elementer for formålene å hvitvaske penger eller andre økonomiske forbrytelser
 5. Trakassere, mobbe, forfølge, skremme, angrep, ærekrenkelse, skade eller på annen måte skremme noen person
 6. Legge ut eller dele forbudt innhold (se nedenfor)
 7. Be om passord for et eller annet formål eller personidentifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre brukere eller spre en annen persons personopplysninger uten vedkommendes tillatelse
 8. Be om penger eller andre ting av verdi fra en annen bruker, enten som gave, lån eller kompensasjonsform
 9. Bruke en annen brukers konto
 10. Bruke tjenestene våre i forbindelse med svindel, pyramidespill eller annen lignende praksis
 11. Bruke tjenestene våre i forbindelse med finansiering av politiske kampanjer eller for å påvirke valg, bortsett fra å dele dine egne personlige politiske meninger.
 12. Bryte vilkårene i lisensen som er gitt deg av Hinge (se avsnitt 6 nedenfor).
 13. Avsløre privat eller proprietær informasjon som du ikke har rett til å offentliggjøre
 14. Kopiere, modifisere, overføre, distribuere, eller skape avledede verk fra noe medlemsinnhold eller vårt innhold eller noen opphavsrettslige materialer, bilder, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter, annet innhold eller annen rettighetsbeskyttet informasjon som er tilgjengelig gjennom tjenestene våre uten Hinges skriftlige forhåndssamtykke
 15. Uttrykke eller la underforstå at eventuelle utsagn du kommer med, er støttet av Hinge
 16. Bruke noen slags robot-, søker-, nettstedssøker-/innhenterapplikasjon, stedfortreder eller manuell eller automatisk innretning, metode eller prosess for å aksessere, hente inn, indeksere, «dataminere» eller på noe annet vis reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen i eller presentasjonen av tjenestene våre eller innholdet i disse
 17. Laste opp virus eller annen skadelig kode eller på annet vis kompromittere sikkerheten til tjenestene våre
 18. Forfalske overskrifter eller på annet vis manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen av informasjon som overføres til eller gjennom tjenestene våre
 19. «Innramme» eller «avspeile» noen del av tjenestene våre uten Hinges skriftlige forhåndssamtykke
 20. For noe slags formål å bruke metatagger eller koder eller andre innretninger som inneholder mulig referanser til Hinge eller plattformen (eller eventuelt/eventuell varemerke, handelsnavn, tjenestemerke, logo eller slagord tilhørende Hinge) for å lede noen til et annet nettsted
 21. Endre, tilpasse, viderelisensiere, oversette, selge, reversere, dechiffrere, dekompilere eller på annen måte demontere noen del av tjenestene våre, eller få andre til å gjøre det
 22. Bruke eller utvikle tredjepartsapplikasjoner eller -tjenester som samhandler direkte med våre tjenester eller medlemsinnhold eller -informasjon uten vårt skriftlige samtykke, inkludert, men ikke begrenset til, kunstig intelligens eller maskinlæringssystemer;
 23. Bruke, få tilgang til eller publisere Hinges applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt uten etter vårt skriftlige samtykke
 24. Sondere, skanne eller teste sårbarheten til tjenestene våre eller et eller annet system eller nettverk
 25. Oppmuntre til, fremme eller samtykke til noen slags aktivitet som krenker disse vilkårene, eller
 26. Opprette en ny konto etter at vi suspenderer eller avslutter kontoen din, med mindre du mottar vår uttrykkelige tillatelse.

Lisensen gitt deg under disse vilkårene og enhver autorisasjon til å få tilgang til tjenestene vil automatisk tilbakekalles i det tilfelle du gjør noe av det ovenstående.

Forbudt innhold – Hinge forbyr opplasting eller deling av innhold som:

 1. Anses å være støtende eller trakassert, opprørt, pinlig, alarm eller irritere andre personer.
 2. Er uanstendig, pornografisk, voldelig eller på annen måte kan støte menneskelig verdighet, eller inneholder nakenhet.
 3. Er stygg, fornærmende eller truende, diskriminerende eller fremmer eller oppfordrer til rasisme, sexisme, hat eller bigotteri
 4. Oppmuntrer til eller legger til rette for ulovlig aktivitet, inkludert, uten begrensning, terrorisme, oppfordring til rasehat eller innsending av disse i seg selv utgjør en kriminell handling
 5. Oppmuntrer til eller legger til rette for aktiviteter som kan føre til skade på brukeren eller en annen person, inkludert, men ikke begrenset til, promotering av selvskading, spiseforstyrrelser, farlige utfordringer, voldelig ekstremisme
 6. Er ærekrenkende, injurierende eller usann
 7. Relatert til kommersielle aktiviteter (inkludert, uten begrensning, salgs-, konkurranse-, reklame- og reklameforhold, anmodning om tjenester, «suger daddy»- eller «suger daddy»-forhold, lenker til andre nettsteder eller premium telefonnumre)
 8. Involverer overføring av «søppelpost» eller «spam»
 9. Inneholder noen spionvare, adware, virus, korrupte filer, ormeprogrammer eller annen ondsinnet kode designet for å forstyrre, skade eller begrense funksjonaliteten av eller forstyrre noen programvare, maskinvare, telekommunikasjon, nettverk, servere eller

annet utstyr, trojanske hester eller annet materiale som er utformet for å skade, forstyrre, urettmessig fange opp eller ekspropriere data eller personlig informasjon, enten fra Hinge eller på annen måte

 1. Krenkelser av tredjeparts rettigheter (inkludert, uten begrensning, immaterielle rettigheter og personvernrettigheter)
 2. Ble ikke skrevet av deg eller ble automatisk generert, med mindre det er uttrykkelig autorisert av Hinge
 3. Inkluderer bildet eller likheten til en annen person uten vedkommendes samtykke (eller i tilfelle av en mindreårig, den mindreåriges forelder eller verge), eller er et bilde eller likhet eller en mindreårig uten den mindreåriges forelder eller verge – for å unngå tvil tillater Hinge ingen mindreårige i bilder og ethvert bilde som inkluderer en mindreårig vil bli fjernet
 4. Er uforenlig med den tiltenkte bruken av Tjenestene, eller
 5. Kan skade omdømmet til Hinge eller dets tilknyttede selskaper, det vil si opplasting eller deling av innhold på Hinge-plattformen som er ærekrenkende for Hinge eller dets tilknyttede selskaper, eller som oppfordrer til misbruk av tjenesten eller en tjeneste levert av Hinges tilknyttede selskaper.

Opplastingen eller delingen av innhold som bryter med disse vilkårene («forbudt innhold») kan føre til øyeblikkelig suspensjon eller avslutning av kontoen din.

3. INNHOLD

Det er viktig at du forstår dine rettigheter og ansvar med hensyn til innholdet på tjenestene våre, inkludert alt innhold du gir eller legger ut. Du har uttrykkelig forbud mot å legge ut upassende innhold.

Når du bruker tjenestene våre, har du tilgang til: (i) innhold som du laster opp eller leverer mens du bruker tjenestene våre, selv om det er foreslått av tjenestene våre («ditt innhold»), (ii) innhold som andre brukere laster opp eller leverer mens de bruker tjenestene våre («medlemsinnhold»), og (iii) innhold som Hinge leverer på og gjennom tjenestene våre («vårt innhold»). I denne avtalen omfatter «innhold» alt tekst, bilder, video, lyd eller annet materiale på tjenestene våre, inkludert informasjon om brukernes profiler og i direktemeldinger mellom brukere.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi modererer innhold, kan du se våre vanlige spørsmål her. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan anbefalte profiler bestilles, kan du se våre vanlige spørsmål her.

3a. INNHOLDET DITT

Du er ansvarlig for innholdet ditt. Ikke del noe du ikke vil at andre skal se, som vil bryte denne avtalen, eller som kan utsette deg eller oss for juridisk ansvar.

Du er eneansvarlig for ditt innhold, og du samtykker derfor i å holde oss skadesløse fra alle krav som fremsettes i forbindelse med ditt innhold.

Du erklærer og garanterer overfor oss at informasjonen du gir oss eller andre brukere er nøyaktig, inkludert all informasjon sendt inn via Facebook eller andre tredjepartskilder (hvis aktuelt), og at du vil oppdatere kontoinformasjonen din etter behov for å sikre at den er riktig.

Innholdet i din individuelle profil skal være relevant for den tiltenkte bruken av tjenestene våre. Du kan ikke laste opp forbudt innhold, og innholdet ditt må dessuten være i samsvar med medlemsprinsippene. Du kan ikke vise noen personlig kontakt- eller bankinformasjon, eller P2P-betalingsinformasjon, enten i forhold til deg eller noen annen person (for eksempel navn, hjemmeadresser eller postnummer, telefonnumre, e-postadresser, nettadresser, kreditt-/debetkort, P2P-betalingsbrukernavn, eller andre bankopplysninger). Hvis du velger å avsløre personlig opplysninger om deg selv til andre brukere, gjør du det på egen risiko. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å være forsiktig med å oppgi personopplysninger på nettet.

Din individuelle profil vil være synlig for andre mennesker over hele verden, så sørg for at du er komfortabel med å dele innholdet ditt før du legger det ut. Du erkjenner og samtykker i at ditt innhold kan bli sett av andre brukere, og til tross for disse vilkårene kan andre brukere dele ditt innhold med tredjeparter. Når du laster opp innholdet ditt, bekrefter du overfor oss at du har alle nødvendige rettigheter og lisenser til å gjøre dette, og gir oss automatisk en lisens til å bruke innholdet ditt i henhold til avsnitt 7 nedenfor.

Vi kan tilby verktøy og funksjoner for å forbedre det individuelle uttrykket gjennom ditt innhold og medlemsinnhold (beskrevet i avsnitt 3b), og vi utvikler stadig ny teknologi for å forbedre tjenestene våre. Enkelte verktøy eller funksjoner kan gjøre det mulig for deg å generere eller forbedre innhold basert på ditt innhold. Dette er fortsatt ditt innhold, og du er ansvarlig for det og dets nøyaktighet, samt din bruk av det på våre tjenester og alle beslutninger som tas, handlinger som utføres og unnlatelser av å utføre handlinger basert på ditt innhold. Vær forsiktig når du velger og deler innholdet ditt.

Du forstår og samtykker i at vi kan overvåke eller gjennomgå ditt innhold, og vi har rett til å fjerne, slette, redigere, begrense eller hindre tilgang til ditt innhold når som helst etter eget skjønn. Videre forstår og godtar du at vi ikke har noen forpliktelse til å vise eller gjennomgå innholdet ditt.

3b. MEDLEMSINNHOLD

Selv om du vil ha tilgang til medlemsinnhold, er det ikke ditt og du kan ikke kopiere eller bruke medlemsinnhold for noe formål bortsett fra som angitt i disse vilkårene.

Andre brukere vil også dele innhold på tjenestene våre. Medlemsinnhold tilhører brukeren som postet innholdet og lagres på våre servere og vises etter anvisning fra brukeren.

Du bør alltid nøye gjennomgå og uavhengig verifisere at medlemsinnholdet er korrekt. Andre brukere kan bruke verktøy for å generere eller forbedre innhold basert på medlemsinnholdet de leverer. Medlemsinnhold kan inneholde partisk, uriktig, skadelig, støtende eller villedende informasjon. Andre brukere er ansvarlige for sitt medlemsinnhold, samt alle beslutninger som tas, handlinger som utføres og unnlatelser av å utføre handlinger basert på deres bruk av medlemsinnhold.

Du har ingen rettigheter i forhold til medlemsinnhold og, med mindre uttrykkelig autorisert av Hinge, kan du kun bruke medlemsinnhold i den grad din bruk er i samsvar med våre tjenesters formål med å tillate bruk for å kommunisere med og møte hverandre. Du kan ikke kopiere medlemsinnholdet eller bruke medlemsinnholdet til kommersielle formål, til søppelpost, til trakassering eller til å gjøre ulovlige trusler. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen din hvis du misbruker medlemsinnhold.

3c. INNHOLDET VÅRT

Hinge eier alt annet innhold på tjenestene våre.

All annen tekst, innhold, grafikk, brukergrensesnitt, varemerker, logoer, lyder, illustrasjoner, bilder og andre immaterielle rettigheter som vises på tjenestene våre, eies, kontrolleres eller lisensieres av oss og beskyttes av opphavsrett, varemerker og andre rettigheter knyttet til åndsverksrettigheter. Alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til vårt innhold forblir hos oss til enhver tid.

Vi gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke vårt innhold som angitt under avsnitt 6 nedenfor, og vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

4. UPASSENDE INNHOLD OG UTILBØRLIG ATFERD: RAPPORTERING

Hinge tolererer ikke upassende innhold eller atferd på tjenestene våre.

Vi er forpliktet til å opprettholde et positivt og respektfullt Hinge-fellesskap, og vi tolererer ikke upassende innhold eller utilbørlig atferd, enten det er på eller utenfor tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, på tjenestene som drives av våre tilknyttede selskaper). Vi oppfordrer deg til å rapportere upassende medlemsinnhold eller mislighold fra andre brukere. Du kan rapportere en bruker direkte ved å trykke på de tre prikkene øverst til høyre på enhver profil og velge «Rapporter». Du kan også sende inn en rapport ved å klikke her.

Som beskrevet i våre retningslinjer for personvern, kan vi dele data mellom våre tilknyttede selskaper av hensyn til våre brukeres sikkerhet, og vi kan iverksette nødvendige tiltak hvis vi mener at du har brutt disse vilkårene, inkludert å utestenge deg fra våre tjenester og/eller våre tilknyttede tjenester (som Tinder, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito og Twoo, for mer informasjon, klikk her) og/eller hindre deg i å opprette nye kontoer. Du forstår og samtykker til at vi ikke kan dele informasjon med deg angående din konto hvis å gjøre dette potensielt ville svekke sikkerheten eller personvernet til våre andre brukere.

Medlemsinnhold er underlagt vilkårene og betingelsene i paragraf 512(c) og/eller 512(d) i Digital Millennium Copyright Act 1998. For å sende inn en klage angående medlemsinnhold som kan utgjøre krenkelse av immaterielle rettigheter, se avsnitt 12 (Digital Millennium Copyright Act) nedenfor.

5. PERSONVERN

Personvern er viktig for oss. Vi har separate retningslinjer om det som du bør lese.

For informasjon om hvordan Hinge og dets tilknyttede selskaper innhenter, bruker og deler dine personopplysninger, les våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du i at vi kan bruke dine personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

6. RETTIGHETER DU ER TILDELT AV Hinge

Hinge gir deg retten til å bruke og nyte våre tjenester, underlagt disse vilkårene.

Så lenge du overholder disse vilkårene, gir Hinge deg en personlig, global, royalty-fri, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-viderelisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke våre tjenester for formål som tiltenkt av Hinge og tillatt av disse vilkårene og gjeldende lover. Denne lisensen og enhver autorisasjon for å få tilgang til tjenesten trekkes automatisk tilbake i det tilfelle du ikke overholder disse vilkårene.

7. RETTIGHETER DU TILDELER Hinge

Du eier alt innholdet du gir Hinge, men du gir oss også rett til å bruke ditt innhold som angitt i denne avtalen.

Ved å opprette en konto gir du Hinge en verdensomspennende, evigvarende, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri rett og lisens til å være vert for, lagre, bruke, kopiere, vise, reprodusere, tilpasse, redigere, publisere, oversette, endre, reformatere, innlemme i andre verker, annonsere, distribuere og på annen måte gjøre tilgjengelig til allmenheten ditt innhold, inkludert all informasjon du gir oss tillatelse til å få tilgang til fra Facebook eller annen tredjepartskilde (hvis aktuelt), helt eller delvis, og på enhver måte og i alle typer formater eller medier som for tiden er utviklet eller vil bli utviklet i fremtiden. Hinges lisens til ditt innhold skal være ikke-eksklusiv, bortsett fra at Hinges lisens skal være eksklusiv med hensyn til avledede verker opprettet gjennom bruk av våre tjenester. For eksempel vil Hinge ha en eksklusiv lisens til skjermbilder av våre tjenester som inkluderer ditt innhold.

I tillegg, slik at Hinge kan hindre bruken av ditt innhold utenfor våre tjenester, autoriserer du at Hinge handler på dine vegne med hensyn til krenkende bruk av ditt innhold som er tatt fra våre tjenester av andre brukere eller tredjeparter. Dette inkluderer uttrykkelig myndighet, men ikke plikt, til å sende meldinger i henhold til 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA Takedown Notices) på dine vegne hvis ditt innhold er tatt og brukt av tredjeparter utenfor våre tjenester. Hinge er ikke forpliktet til å gjøre noe med hensyn til bruk av ditt innhold av andre brukere eller tredjeparter. Hinges lisens til innholdet ditt er underlagt dine rettigheter i henhold til gjeldende lov (for eksempel lover angående personopplysninger i den grad innholdet inneholder personlig informasjon som definert av disse lovene).

Som motytelse for at Hinge lar deg bruke våre tjenester, samtykker du at vi, våre tilknyttede og våre tredjepartspartnere skal kunne plassere reklame på våre tjenester. Ved å legge frem forslag eller tilbakemeldinger til Hinge som gjelder tjenestene våre, samtykker du i at Hinge skal kunne bruke og dele slike tilbakemeldinger for ethvert formål uten å kompensere deg for dette.

Du samtykker i at Hinge kan få tilgang til, bevare og utlevere kontoinformasjonen din, inkludert innholdet ditt, hvis loven krever det eller hvis vi i god tro mener at slik tilgang, bevaring eller utlevering med rimelighet er nødvendig for å: (i) overholde rettslige prosesser, (ii) håndheve disse vilkårene, (iii) svare på påstander om at noe innhold krenker rettighetene til tredjeparter, (iv) svare på dine forespørsler om kundeservice, (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til selskapet eller andre personer, eller (vi) etterforske, forhindre eller iverksette andre tiltak i forbindelse med ulovlig aktivitet, mistanke om svindel eller andre forseelser.

8. KJØP OG AUTOMATISK FORNYELSE AV ABONNEMENTER

Du vil ha muligheten til å kjøpe produkter og tjenester fra Hinge. Hvis du kjøper et abonnement, vil det automatisk fornyes – og du vil bli belastet – til du avslutter abonnementet.

Hinge kan tilby produkter og tjenester for kjøp gjennom iTunes, Google Play eller andre eksterne tjenester som er autorisert av Hinge (hver av disse er en «ekstern tjeneste», og ethvert kjøp som gjøres der, er et «kjøp av ekstern tjeneste»). Hinge kan også tilby produkter og tjenester for kjøp via kredittkort eller andre betalingsbehandlere på nettstedet eller i appen («interne kjøp»). Hvis du kjøper et abonnement vil det automatisk fornyes inntil du kansellerer det, i samsvar med vilkårene offentliggjort til deg på tidspunktet for kjøpet, som ytterligere beskrevet nedenfor. Hvis du kansellerer abonnementet ditt vil du fortsette å ha tilgang til abonnementsfordelene dine inntil slutten av abonnementsperioden din, og disse vil på dette tidspunktet utløpe.

Siden tjenestene våre kan brukes uten et abonnement, vil ikke kansellering av abonnementet ditt fjerne profilen din fra tjenestene. Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet ditt helt, må du si opp medlemskapet som angitt i avsnitt 9.

Hinge driver en global virksomhet, og prisene våre varierer basert på en rekke faktorer. Vi tilbyr ofte kampanjepriser – som kan variere basert på region, abonnementslengde, pakkestørrelse, tidligere kjøp, kontoaktivitet og mer. Vi tester også regelmessig nye funksjoner og betalingsalternativer. Ved prisendring vil vi forsøke å varsle deg på forhånd om endringen ved å sende en e-post og/eller annen melding til kontaktinformasjonen du har registrert for kontoen din. Hvis du ikke ønsker å godta en prisendring for fornyelse av abonnement, kan du kansellere abonnementet ditt i samsvar med instruksjonene som er inkludert i denne meldingen og nedenfor. Hvis du ikke kansellerer abonnementet ditt i tide, vil abonnementet ditt bli fornyet til den prisen som gjelder på tidspunktet for fornyelsen, uten ytterligere tiltak fra deg, og du gir oss fullmakt til å belaste betalingsmetoden din for disse beløpene. I den grad loven tillater det, forbeholder vi oss retten til, inkludert uten forvarsel, å begrense det tilgjengelige antallet eller slutte å gjøre tilgjengelig et produkt, en funksjon, tjeneste eller annet tilbud, å pålegge betingelser for å respektere en kupong, rabatt, tilbud eller annen kampanje, å hindre enhver bruker fra å foreta en transaksjon, og å nekte å gi noen bruker et produkt, tjeneste eller annet tilbud.

8a. EKSTERNE SERVICEKJØP OG ABONNEMENTER

Eksterne tjenestekjøp, inkludert abonnementer, kan behandles gjennom den eksterne tjenesten. I så fall må disse kjøpene administreres gjennom den eksterne tjenestekontoen. Abonnementer fornyes automatisk til du avslutter.

Når du foretar et kjøp på tjenesten, kan du ha muligheten til å betale gjennom en ekstern tjeneste, for eksempel med din Apple ID eller Google Play-konto («din eksterne tjenestekonto»), og din eksterne tjenestekonto vil bli belastet for kjøpet i samsvar med vilkårene som er oppgitt til deg på kjøpstidspunktet og de generelle vilkårene som gjelder for din eksterne tjenestekonto. Noen eksterne tjenester kan belaste deg for merverdiavgift, avhengig av hvor du bor, som kan endres fra tid til annen.

Hvis det eksterne tjenestekjøpet inkluderer et abonnement som fornyes automatisk, vil den eksterne tjenestekontoen fortsatt bli belastet med jevne mellomrom for abonnementet til du avslutter abonnementet. Etter den første bindingstiden for abonnementet, og igjen etter en eventuell påfølgende abonnementsperiode, fortsetter abonnementet automatisk for den prisen og tidsperioden du avtalte da du tegnet abonnementet. Hvis du har mottatt et rabattert kampanjetilbud, kan prisen øke i henhold til vilkårene i dette tilbudet etter den første abonnementsperioden og for alle påfølgende fornyelsesperioder.

For å kansellere et abonnement: Hvis du ikke ønsker at abonnementet ditt skal fornyes automatisk, eller hvis du ønsker å endre eller avslutte abonnementet, må du logge deg inn på din eksterne servicekonto og følge veiledningene for å administrere eller kansellere abonnementet selv om du på annet vis har slettet kontoen din hos oss eller applikasjonen fra enheten din. Hvis du for eksempel har abonnert på Apple ID, håndteres kanselleringen av Apple, ikke Hinge. For å kansellere et kjøp som er gjort med din Apple ID, gå til Innstillinger > iTunes & App Stores > [klikk på din Apple ID] > Vis Apple ID > Abonnementer, finn deretter ditt Hinge-abonnement og følg instruksjonene for å avbryte. Du kan også be om hjelp på https://getsupport.apple.com.

På samme måte, hvis du abonnerte på Google Play, håndteres kanselleringen av Google. For å kansellere et kjøp gjort gjennom Google Play, start Google Play-appen på mobilenheten din og gå til Meny > Mine apper > Abonnementer, finn deretter ditt Hinge-abonnement og følg instruksjonene for å kansellere. Du kan også be om hjelp på https://play.google.com. Hvis du sier opp et abonnement, kan du fortsette å bruke den kansellerte tjenesten til slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Abonnementet fornyes ikke når den gjeldende perioden utløper.

Hvis du starter en tilbakeføring eller på annen måte reverserer en betaling som er gjort med din eksterne tjenestekonto, kan Hinge avslutte kontoen din umiddelbart etter eget skjønn, på grunnlag av at du har bestemt at du ikke ønsker et Hinge-abonnement. Hvis tilbakeføringen eller annen tilbakeføring av betaling blir opphevet, må du kontakte kundeservice. Hinge vil beholde alle midler som belastes din eksterne tjenestekonto til du avslutter abonnementet gjennom din eksterne tjenestekonto.

Enkelte brukere kan ha rett til å be om refusjon. Se avsnitt 8d nedenfor for mer informasjon.

8b. INTERNE KJØP OG ABONNEMENTER

Interne kjøp, inkludert abonnementer, behandles ved hjelp av betalingsmetoden du oppgir på nettstedet eller appen. Abonnementer fornyes automatisk til du avslutter.

Hvis du foretar et internt kjøp, forplikter du deg til å betale prisene som vises til deg for tjenestene du har valgt, samt eventuelle salgs- eller lignende skatter som kan pålegges dine betalinger (og som kan endres fra tid til annen), og du gir Hinge fullmakt til å belaste betalingsmetoden du oppgir (din «betalingsmetode»). Hinge kan korrigere eventuelle faktureringsfeil eller feil, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling. Hvis du starter en tilbakeføring eller på annen måte reverserer en betaling som er foretatt med din betalingsmetode, kan Hinge avslutte kontoen din umiddelbart etter eget skjønn, på grunnlag av at du ikke ønsker et Hinge-abonnement. Hvis tilbakeføringen eller annen tilbakeføring av betaling blir opphevet, må du kontakte kundeservice på hello@hinge.com.

Hvis ditt interne kjøp inkluderer et abonnement som fornyes automatisk, vil din betalingsmetode fortsatt bli belastet for abonnementet med jevne mellomrom til du avslutter abonnementet. Etter den første abonnementsforpliktelsesperioden og deretter etter en mulig påfølgende abonnementsperiode, fortsetter abonnementet ditt automatisk for den prisen og tidsperioden du avtalte når du abonnerte, frem til du kansellerer.

For å kansellere et abonnement, logg inn på nettstedet eller appen og gå til Konto-delen. Hvis du sier opp et abonnement, kan du fortsette å bruke den kansellerte tjenesten til slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Abonnementet fornyes ikke når den gjeldende perioden utløper.

Du kan redigere din betalingsmetodeinformasjon ved å bruke Innstillinger-verktøyet og følge koblingen for å la oppgraderingen utløpe. Hvis en betaling ikke blir vellykket behandlet på grunn av utløp, manglende midler eller på annen måte, forblir du ansvarlig for eventuelle uinnhentede beløp og autoriserer oss til å fortsette å fakturere betalingsmetoden, slik den kan bli oppdatert. Dette kan føre til en endring i faktureringsdatoene for betalingen.

I tillegg autoriserer du oss til å innhente oppdaterte eller nye utløpsdatoer og kortnumre for kreditt- eller debetkortet ditt som oppgitt av kreditt- eller debetkortutstederen. Vilkårene for betalingen din vil være basert på betalingsmetoden din og kan bestemmes av avtaler mellom deg og finansinstitusjonen, kredittkortutstederen eller annen leverandør av din valgte betalingsmetode. Hvis du bor utenfor Amerika, samtykker du i at din betaling til Hinge kan være gjennom MTCH Technology Services Limited. Enkelte brukere kan ha rett til å be om refusjon. Se avsnitt 8d nedenfor for mer informasjon.

8c. VIRTUELLE ELEMENTER

Virtuelle elementer kan ikke refunderes og er underlagt visse betingelser.

Fra tid til annen kan du ha muligheten til å kjøpe en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens til å bruke eller få tilgang til spesielle funksjoner for begrenset bruk, inkludert, men ikke begrenset til, kreditt som kan innløses for virtuelle elementer, som for eksempel Boost («virtuelle elementer») fra Hinge. Du tillates kun å kjøpe virtuelle elementer fra oss eller våre autoriserte partnere gjennom våre tjenester.

Virtuelle elementer representerer en begrenset lisensrettighet som reguleres av denne avtalen, og med mindre annet er forbudt i henhold til gjeldende lov, overføres eller overdras ingen eiendomsrett i eller eierskap til virtuelle elementer til deg. Denne avtalen må ikke tolkes som et salg av eventuelle rettigheter i virtuelle elementer.

En eventuell virtuell element-saldo som vises i kontoen din, utgjør ikke en virkelig-verden-saldo og gjengir ikke noen lagret verdi, men utgjør isteden et mål på omfanget av lisensen din. Virtuelle elementer påfører ikke avgifter for ikke-bruk, men lisensen tildelt deg i virtuelle elementer, opphører i samsvar med vilkårene i denne avtalen på det tidspunkt som kommer tidligst av når Hinge slutter å levere våre tjenester, eller kontoen din lukkes eller avsluttes på annet vis.

Hinge forbeholder seg helt etter eget skjønn retten til å debitere avgifter for retten til å få tilgang til eller bruke virtuelle elementer og/eller skal kunne distribuere virtuelle elementer med eller uten avgift. Hinge kan administrere, regulere, kontrollere, modifisere eller eliminere virtuelle elementer når som helst, inkludert å iverksette tiltak som kan påvirke den oppfattede verdien eller kjøpsprisen, hvis aktuelt, for virtuelle elementer. Hinge skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller en tredjepart i tilfelle Hinge utøver noen slike rettigheter. Overføring av virtuelle elementer er forbudt, og du tillates ikke å selge, innløse eller på annet vis å overføre virtuelle elementer til noen annen person. Virtuelle elementer skal kun kunne innløses gjennom våre tjenester.

ALLE KJØP OG INNLØSNINGER AV VIRTUELLE ELEMENTER GJORT GJENNOM VÅRE TJENESTER, ER ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE. DU ERKJENNER AT HINGE IKKE AV NOEN GRUNN MÅ BESØRGE EN REFUSJON, OG AT DU IKKE KOMMER TIL Å MOTTA PENGER ELLER ANNEN KOMPENSASJON FOR UBRUKTE, VIRTUELLE ELEMENTER HVIS EN KONTO LUKKES UANSETT OM SLIK LUKKING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

8d. REFUSJONER.

Generelt er alle kjøp ikke refunderbare. Spesielle vilkår gjelder i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin og EU, EØS, Storbritannia og Sveits.

Generelt er alle kjøpene endelige og ikke-refunderbare, og det gis ingen refusjoner eller krediteringer for delvis brukte perioder, med mindre lovene i din jurisdiksjon bestemmer at det skal gis.

For abonnenter bosatt i EU, EØS, Storbritannia og Sveits:

I samsvar med lokal lovgivning har du rett til full refusjon i løpet av de 14 dagene etter at abonnementet begynner. Merk deg at denne 14-dagers perioden begynner når abonnementet starter opp.

For abonnenter bosatt i Tyskland:

Du kan si opp abonnementet ditt etter at det er fornyet med en oppsigelsesfrist på én måned. Din rett til oppsigelse av saklig grunn forblir upåvirket.

For abonnenter bosatt i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin og Israel:

Din rett til å kansellere – Du kan avslutte abonnementet ditt, uten straff eller forpliktelse, når som helst før midnatt den tredje virkedagen etter datoen du abonnerte. Hvis du dør før utløpet av abonnementsperioden din, skal boet ditt ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til perioden etter dødsfallet ditt. Hvis du blir funksjonshemmet (slik at du ikke er i stand til å bruke våre tjenester) før utløpet av abonnementsperioden din, skal du ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til den perioden etter at du ble funksjonshemmet, ved å gi selskapet varsel på samme måte som du ber om en refusjon som beskrevet nedenfor.

Kjøp av virtuelle elementer er ENDELIGE OG IKKE-REFUNDERBARE.

Hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg og du abonnerte med din Apple-ID, håndteres dine refusjonsforespørsler av Apple, ikke Hinge. For å be om refusjon, kontakt din eksterne tjeneste direkte; for eksempel ved å bruke Apple-enheten din, gå til Innstillinger > iTunes & App Stores > [klikk på din Apple ID] > Vis Apple ID > Kjøpshistorikk. Finn transaksjonen og velg «Rapporter et problem». Du kan også be om refusjon på https://getsupport.apple.com. For andre kjøp, ta kontakt med Hinges kundeservice med bestillingsnummeret ditt (se e-postbekreftelsen) ved å sende en e-post eller levere en signert og datert melding som angir at du, kjøperen, kansellerer denne avtalen, eller ord med lignende virkning. Inkluder også e-postadressen eller telefonnummeret som er knyttet til kontoen din sammen med bestillingsnummeret ditt. Dette varselet skal sendes til: Hinge, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, USA (Brukere i California og Ohio kan også sende oss en e-post ved å klikke her eller sende en faks til 214-853-4309).

9. KONTOAVSLUTNING

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller hvis vi avslutter kontoen din av en eller annen grunn, finner du det du trenger å vite her.

Du kan når som helst slette kontoen din ved å logge inn på appen, gå til «Profil»-fanen, velge «Innstillinger» (tannhjulikonet) og følge instruksjonene for å avslutte medlemskapet. Du vil imidlertid måtte kansellere/administrere eventuelle eksterne tjenestekjøp gjennom din eksterne tjenestekonto (f.eks. iTunes, Google Play) for å unngå ytterligere fakturering.

Hinge forbeholder seg retten til å undersøke og, hvis aktuelt, suspendere eller avslutte kontoen din uten refusjon hvis Hinge tror at du har brutt disse vilkårene, misbrukt tjenestene våre eller oppført deg på en måte som Hinge anser som upassende eller ulovlig, på eller av tjenestene våre. Vi forbeholder oss retten til å bruke alle personlige, teknologiske, juridiske eller andre midler som er tilgjengelige for å håndheve vilkårene, når som helst og uten ansvar og uten forpliktelse til å gi deg forhåndsvarsel, inkludert, men ikke begrenset til, å hindre deg i å få tilgang til tjenestene.

Hvis kontoen din sies opp av deg eller av Hinge av en eller annen grunn, vil disse vilkårene fortsette å være håndhevbare mellom deg og Hinge, og du vil ikke ha rett til noen refusjon for kjøp som er gjort. Informasjonen din vil bli opprettholdt og slettet i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

10. INGEN KONTROLL AV STRAFFEREGISTER ELLER IDENTITETSVERIFISERING

Hinge utfører ingen kontroll av strafferegister eller identitetskontroll av brukerne. Selv om Hinge jobber for å skape en respektfull brukeropplevelse, er vi ikke ansvarlig for atferden til noen bruker på eller utenfor tjenesten. Bruk din beste dømmekraft når du samhandler med andre og sjekk våre sikkerhetstips for dating.

DU FORSTÅR AT HINGE IKKE UTFØRER BAKGRUNNSSJEKKER OM STRAFFBARE FORHOLD ELLER INDENTITETSVERIFISERINGSSJEKKER PÅ SINE BRUKERE ELLER PÅ ANNET VIS STILLER SPØRSMÅL OM BAKGRUNNEN TIL SINE BRUKERE.HINGE GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL BRUKERNES OPPFØRSEL, IDENTITET, HELSE, FYSISKE TILSTAND, INTENSJONER, LEGITIMITET ELLER SANNFERDIGHET. HINGE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å GJENNOMFØRE – OG DU GIR HINGE FULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE – EN KRIMINELL BAKGRUNNSSJEKK ELLER ANDRE UNDERSØKELSER (F.EKS. SØK I SEKSUALFORBRYTERREGISTERET) NÅR SOM HELST VED HJELP AV TILGJENGELIGE OFFENTLIGE REGISTRE, OG DU SAMTYKKER I AT ALL INFORMASJON DU OPPGIR, KAN BRUKES TIL DETTE FORMÅLET. HVIS SELSKAPET BESTEMMER SEG Å UTFØRE SCREENING GJENNOM EN FORBRUKERRAPPORTERINGSAGENT, GIR DU HERVED SELSKAPET RETT TIL Å HENTE OG BRUKE EN FORBRUKERRAPPORT OM DEG FOR Å BESTEMME KVALIFIKASJONEN DIN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE.

DU ER ALENE ANSVARLIG FOR DINE SAMHANDLINGER MED ANDRE BRUKERE. SCREENING AV SEKSUALFORBRYTERE OG ANDRE VERKTØY GARANTERER IKKE DIN SIKKERHET OG ER IKKE EN ERSTATNING FOR Å FØLGE RÅDENE FOR SIKKER DATING OG ANDRE FORNUFTIGE SIKKERHETSTILTAK. BRUK ALLTID DIN BESTE DØMMEKRAFT OG TA EGNEDE SIKKERHETSTILTAK NÅR DU KOMMUNISERER MED ELLER MØTER NYE MENNESKER. MELDINGER SOM MOTTAS GJENNOM TJENESTEN, INKLUDERT AUTOMATISKE VARSLER SENDT AV HINGE, KAN VÆRE RESULTATET AV AT BRUKERE AKTIVERER TJENESTEN FOR UPASSENDE FORMÅL, INKLUDERT SVINDEL, MISLIGHOLD, TRAKASSERING ELLER ANNEN SLIK UPASSENDE ATFERD.

Selv om Hinge jobber for å skape en respektfull brukeropplevelse, er vi ikke ansvarlig for atferden til noen bruker på eller utenfor tjenesten. Du samtykker i å være varsom under alle samhandlinger med andre brukere, især hvis du beslutter deg for å kommunisere utenfor tjenesten eller å møtes personlig.

11. FRASKRIVELSER

Hinges tjenester leveres «som de er», og vi gir ikke, og kan ikke gi, noen garantier om innholdet eller funksjonene i tjenestene våre eller medlemsinnholdet.

Hinge LEVERER TJENESTENE VÅRE «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG», OG GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE MED HENSYN TIL VÅRE TJENESTER (INKLUDERT ALT INNHOLD I DISSE), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. HINGE GARANTERER IKKE AT (A) TJENESTENE VÅRE VIL VÆRE UAVBRUTTE, SIKRE ELLER FEILFRIE, (B) AT EVENTUELLE MANGLER ELLER FEIL I TJENESTENE VÅRE VIL BLI OPPDAGET ELLER KORRIGERT, ELLER (C) AT INNHOLD ELLER INFORMASJON DU INNHENTER PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE VÅRE VIL VÆRE NØYAKTIG, FULLSTENDIG, AKTUELL ELLER EGNET FOR DINE FORMÅL. DESSUTEN GIR HINGE INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ANTALL AKTIVE BRUKERE TIL ENHVER TID, BRUKERNES EVNE ELLER ØNSKE OM Å KOMMUNISERE MED ELLER MØTE DEG, ELLER DEN ENDELIGE KOMPATIBILITETEN MED ELLER OPPFØRSELEN TIL BRUKERE DU MØTER GJENNOM TJENESTENE.

HINGE PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR INNHOLD SOM DU ELLER EN ANNEN BRUKER ELLER TREDJEPART LEGGER UT, SENDER, MOTTAR OG/ELLER HANDLER PÅ GJENNOM TJENESTENE VÅRE, OG HINGE PÅTAR SEG HELLER IKKE NOE ANSVAR FOR IDENTITETEN, INTENSJONENE, LEGITIMITETEN ELLER SANNHETSGEHALTEN TIL BRUKERE SOM DU KOMMUNISERER MED GJENNOM HINGE. ALLE MATERIALER NEDLASTET ELLER PÅ ANNET VIS SKAFFET TIL VEIE GJENNOM BRUKEN AV TJENESTENE, AKSESSERES ETTER DITT EGET SKJØNN OG FOR DIN EGEN RISIKO. HINGE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATAMASKINVAREN, DATAPROGRAMVARE ELLER ANNET UTSTYR ELLER TEKNOLOGI INKLUDERT, MEN UTEN BEGRENSNING, SKADE FRA SIKKERHETSBRUDD ELLER FRA VIRUS, BUGS, TUKLING, HACKING, SVINDEL, FEIL, UTELATELSE, AVBRUDD, DEFEKT, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATALINJER ELLER NETTVERKSFEIL ELLER ANDRE TEKNISKE ELLER ANDRE FORSTYRRELSER ELLER FUNKSJONSFEIL.

12. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Vi tar brudd på opphavsrett svært alvorlig. Vi ber deg om å hjelpe oss med å sikre at vi adresserer den raskt og effektivt.

Hinge har vedtatt følgende retningslinjer for brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act («DMCA»). Hvis du mener at medlemsinnhold eller vårt innhold krenker dine immaterielle rettigheter, ber vi deg sende inn en melding om slike krenkelser («DMCA Takedown Notice»), inkludert følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket
 2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som påstås å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettslig beskyttede arbeider på ett enkelt nettsted er dekket av en enkelt varsling, en representativ liste over slike arbeider
 3. Identifikasjon av materialet som påstås å være krenkende eller som er gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller gis tilgang deaktivert og tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan finne materialet
 4. Tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan kontakte deg, for eksempel adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, elektronisk post
 5. En skriftlig erklæring om at du er i god tro om at bru av materialet på den måten det klages over ikke er autorisert av opphavsrettseieren, vedkommendes agent eller lovgivningen, og
 6. En erklæring om at, under straff for mened, informasjonen i varselet er nøyaktig og du er autorisert til å handle på vegne av eieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket.

Alle DMCA Takedown-varsler skal sendes til copyright@match.com, på telefon til 214-576-3272 eller via post til følgende adresse: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231, USA.

Hinge kommer til å avslutte kontoer med gjentatte krenkelser.

13. INNHOLD I ANNONSER OG HOS TREDJEPARTER

I likhet med mange andre abonnementsbaserte tjenester inneholder tjenestene våre annonser.

Våre tjenester kan inneholde reklamer og promoteringer som tilbys av tredjeparter og linker til andre nettsteder eller ressurser. I tillegg kan tjenestene våre gi deg mulighet til å se reklame i bytte mot virtuelle gjenstander. Hinge garanterer ikke at du alltid vil være kvalifisert til å se slik reklame, eller at slik reklame vil være tilgjengelig. Hinge kan også gi ikke-kommersielle lenker eller referanser til tredjeparter i innholdet. Hinge er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til (eller mangel på tilgjengelighet) for noen eksterne nettsteder eller ressurser eller innholdet deres. Videre er ikke Hinge ansvarlig for, og støtter ikke, noen produkter eller tjenester som kan tilbys av tredjeparts nettsteder eller ressurser. Hvis du velger å samhandle med tredjepartene gjort tilgjengelig gjennom vår tjeneste, skal slike parters vilkår bestemme forholdet til deg. Hinge er ikke ansvarlig for eller bundet av slike tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. ANSVARSBEGRENSNING

Hinges ansvar er begrenset til det maksimale omfanget tillatt av gjeldende lov.

SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, SKAL HINGE, DETS TILKNYTTEDE, ANSATTE, LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFERELATERTE SKADER, FASTE ELLER FORSTERKEDE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TAP AV FORTJENESTE ENTEN PÅFØRT DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER EVENTUELLE TAP AV DATA, BRUK, GOODWILL ELLER ANDRE UBESTEMTE TAP SOM FØLGER AV: (I) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE, (II) OPPFØRSELEN ELLER INNHOLDET TIL BRUKERE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNHOLD DEFINERT OVENFOR SOM «MEDLEMSINNHOLD» ELLER «DITT INNHOLD») ELLER TREDJEPARTER PÅ ELLER GJENNOM NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPERS TJENESTER ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE, ELLER (III) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV INNHOLDET DITT, SELV OM HINGE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, VIL HINGES SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE KRAV KNYTTET TIL TJENESTENE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DET EVENTUELLE BELØPET DU HAR BETALT TIL HINGE FOR TJENESTENE I LØPET AV DE TJUEFIRE (24) MÅNEDENE SOM GÅR UMIDDELBART FORUT FOR DATOEN DA DU FØRST ANLEGGER SØKSMÅL, VOLDGIFTSSAK ELLER ANNEN RETTSSAK MOT HINGE, UANSETT OM DET ER LOVBESTEMT, RETTSLIG ELLER I RETTFERDIGHETENS NAVN, VED EN DOMSTOL. ERSTATNINGSBEGRENSINGEN FREMSATT I DEN UMIDDELBART FOREGÅENDE SETNINGEN GJELDER (i) UAVHENGIG AV ANSVARSGRUNNLAG (ENTEN SOM STANDARD, KONTRAKT, ERSTANINGSBETINGEDE FORHOLD, LOVBESTEMMELSER ELLER ANNET), (ii) UAVHENGIG AV TYPEN BRUDD PÅ RETTIGHETER, PRIVILIEGIER ELLER FORPLIKTELSER OG (iii) MED HENSYN TIL ALLE HENDELSER, TJENESTEN OG DENNE AVTALEN.

BESTEMMELSENE OM ANSVARSBEGRENSNING I DETTE AVSNITT 14 GJELDER SELV OM DINE RETTSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN IKKE OPPFYLLER SITT VESENTLIGE FORMÅL.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV VISSE SKADER, SÅ NOEN ELLER ALLE BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

15, AVSNITT OM TVISTELØSNING

I det usannsynlige tilfellet av vi har en juridisk tvist, her er hvordan partene samtykker til å fortsette, bortsett fra der forbudt av gjeldende lov.

Ethvert underavsnitt i dette avsnittet om tvisteløsning som er forbudt av lov skal ikke gjelde for brukerne som er bosatt i den jurisdiksjonen, inkludert underavsnitt 15b, 15c, 15d og 15e, som ikke skal gjelde for brukere bosatt i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits. EU-kommisjonens tvisteløsningsplattform på nettet er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr. Hinge tar ikke del i tvisteoppgjørsprosedyrer foran en forbrukervoldgiftsenhet for brukere som bor i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits.

15a. UFORMELL PROSESS FOR TVISTELØSNING

Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med tjenestene våre, må du først kontakte Hinge-kundeservice slik at vi kan prøve å løse bekymringene dine uten behov for ekstern hjelp. Hvis du velger å fremme en tvist, et krav eller en kontrovers mot Hinge, vil disse vilkårene gjelde. For formålene for denne prosessen for tvisteløsning og voldgiftsprosedyrer fremsatt i avsnitt 15, skal «Hinge» inkludere våre tilknyttede selskaper, ansatte, lisensgivere og tjenesteleverandører.

Hinge verdsetter forholdet til deg og setter pris på den gjensidige fordelen ved å løse tvister på en uformell måte. «Tvist» er enhver tvist, krav eller kontrovers mellom deg og Hinge som oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til denne avtalen (inkludert ethvert påstått brudd på denne avtalen), tjenesten eller vårt forhold til deg. «Tvist» som brukt i denne avtalen skal ha den videst mulige betydningen og omfatte krav som oppstod før denne eller en tidligere avtale ble inngått, og krav som oppstår i løpet av avtalens løpetid eller etter at avtalen er opphørt (med mindre denne avtalen erstattes av en senere avtale inngått mellom deg og Hinge). Hvis du har en tvist med Hinge («tvisten din»), samtykker du til først å sende et detaljert varsel («varsel») til CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, før du formelt forfølger tvisten din ved voldgift eller småkravsprosess. Hvis tvisten din omfatter individuelle krav om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering i forbindelse med din bruk av tjenestene, er du imidlertid ikke forpliktet til å sende et varsel før du forfølger kravene dine i samsvar med avsnitt 17. Hvis Hinge har en tvist med deg («Hinges tvist»), forplikter Hinge seg til først å sende et varsel til deg på den siste e-postadressen du har registrert hos oss, eller hvis ingen e-postadresse er registrert, annen kontaktinformasjon som er knyttet til kontoen din. Varselet må inneholde følgende informasjon: (1) ditt fulle navn, (2) informasjon som gjør det mulig for Hinge å identifisere kontoen din, inkludert et bilde eller skjermbilde av profilen din, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse og eventuell fødselsdato som du brukte til å registrere kontoen din, og (3) en detaljert beskrivelse av tvisten, inkludert arten av og faktagrunnlaget for kravet/kravene dine og den erstatning du søker, med en tilsvarende beregning av den påståtte skaden (om noen). Du må selv signere dette varselet for at det skal være gyldig. Hinges varsel om tvist må på samme måte inneholde en detaljert beskrivelse av Hinges tvist, som skal omfatte arten av og faktagrunnlaget for kravet/kravene og den erstatning som søkes, med en tilsvarende beregning av vår eventuelle erstatning. Du og Hinge forplikter dere deretter til å forhandle i god tro i et forsøk på å løse tvisten. Som en del av disse forhandlingene i god tro kan Hinge be om en telefonkonferanse med deg for å diskutere tvisten, og du samtykker i å delta personlig sammen med advokaten din hvis du er representert av en advokat. På samme måte kan du be om en telefonkonferanse for å diskutere Hinges tvist med deg, og Hinge samtykker i at en representant deltar. (For å unngå enhver tvil: Hinges oppsigelse av kontoen din, som beskrevet i avsnitt 4 ovenfor, er ikke Hinges tvist med deg). Denne uformelle prosessen bør føre til en løsning på tvisten. Hvis tvisten ikke er løst innen 60 dager etter mottak av et fullstendig utfylt varsel og partene ikke har blitt enige om en forlengelse av denne uformelle tvisteløsningsperioden, kan du eller Hinge innlede en voldgiftssak (med forbehold om en parts rett til å velge småkravsprosess som angitt nedenfor).

Gjennomføring av denne uformelle tvisteløsningen er en forutsetning for å kunne kreve voldgift eller småkravsprosess (med unntak av individuelle krav om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering i forbindelse med din bruk av tjenestene). Unnlatelse av å gjøre dette er et brudd på denne avtalen. Foreldelsesfristen og eventuelle tidsfrister for innsendelsesgebyr vil bli satt på vent mens du og Hinge engasjerer dere i denne uformelle tvisteløsningsprosessen. Med mindre forbudt av gjeldende lov, skal voldgiftsleverandører National Arbitration and Mediation («NAM») ikke akseptere eller administrere noe krav om voldgift og skal administrativt lukke enhver voldgift med mindre parten som bringer et slikt krav om voldgift kan skriftlig attestere at vilkårene og betingelsene i denne uformelle tvisteløsningsprosessen ble fullt tilfredsstilt. En domstol med kompetent jurisdiksjon skal ha myndighet til å håndheve denne bestemmelsen og til å forby enhver voldgiftssak eller småkravsprosess i samsvar med dette.

Alle tilbud, løfter, adferd og uttalelser som fremsettes i løpet av den uformelle tvisteløsningsprosessen av en part, dennes agenter, ansatte og advokater, er konfidensielle og kan ikke tas opp til behandling for noe formål i en senere prosedyre (unntatt i den grad det er nødvendig for å bekrefte skriftlig at parten oppfylte kravene i denne uformelle tvisteløsningsprosessen før en NAM-voldgiftssak innledes), forutsatt at bevis som ellers kan tas opp til behandling eller avdekkes, ikke skal avvises eller ikke avdekkes.

15b. INDIVIDUELT RETTSMIDDEL: GRUPPESØKSMÅL OG FRASKRIVELSE AV JURYRETTSSAK

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER DU OG HINGE DERE RETTEN TIL EN JURYSAK OG RETTEN TIL Å BEHANDLE TVISTER I RETTEN TIL FORDEL FOR INDIVIDUELL VOLDGIFT (MED UNNTAK AV SMÅKRAVSPROSESS ELLER FOR INDIVIDUELLE KRAV OM SEKSUELLE OVERGREP ELLER SEKSUELL TRAKASSERING SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV TJENESTENE, SOM FASTSATT HER). DU OG HINGE FRASKRIVER DERE BEGGE RETTEN TIL Å ANLEGGE ELLER DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL MOT DEN ANDRE ELLER PÅ ANNEN MÅTE SØKE ERSTATNING PÅ GRUPPEBASIS, INKLUDERT EVENTUELLE PÅGÅENDE SØKSMÅL MOT HINGE. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, SKAL DET IKKE FORELIGGE NOEN RETT ELLER MYNDIGHET TIL Å AVGJØRE ELLER PROSEDERE KRAV PÅ GRUPPE-, KOLLEKTIV, REPRESENTATIV, KONSOLIDERT ELLER PRIVATRETTSLIG BASIS. VOLDGIFTSDOMMEREN KAN TILKJENNE SAMME OPPREISNING SOM ER TILGJENGELIG FOR DOMSTOLENE, FORUTSATT AT VOLDGIFTSDOMMEREN BARE KAN TILKJENNE ENDELIG OPPREISNING (HERUNDER PÅBUD ELLER FASTSETTELSESDOM) TIL FORDEL FOR DEN ENKELTE PART SOM SØKER OPPREISNING, OG BARE I DEN UTSTREKNING DET ER NØDVENDIG FOR Å GI ENDELIG OPPREISNING I HENHOLD TIL DEN ENKELTE PARTS KRAV. VOLDGIFTSDOMMEREN KAN IKKE TILKJENNE ENDELIG RETTSMIDDEL FOR, MOT ELLER PÅ VEGNE AV NOEN SOM IKKE ER EN PART TIL MEKLINGEN I ET GRUPPESØKSMÅL, KOLLEKTIVT, REPRESENTATIVT ELLER GENERELT GRUNNLAG VED PRIVAT ADVOKAT. HVIS EN DOMSTOL FASTSLÅR AT NOEN AV DISSE FORBUDENE I DETTE AVSNITTET IKKE KAN HÅNDHEVES MED HENSYN TIL ET BESTEMT KRAV ELLER EN BESTEMT ANMODNING OM OPPREISNING (FOR EKSEMPEL EN ANMODNING OM OFFENTLIG PÅBUD), OG ALLE ANKER AV DENNE AVGJØRELSEN BEKREFTES OG EN SLIK AVGJØRELSE BLIR ENDELIG, ER DU OG HINGE ENIGE OM AT DET BESTEMTE KRAVET ELLER ANMODNINGEN OM OPPREISNING SKAL BEHANDLES I RETTEN, MEN SKAL UTSETTES I PÅVENTE AV INDIVIDUELL VOLDGIFT AV DE GJENVÆRENDE KRAVENE OM OPPREISNING SOM DU HAR FREMMET. HVIS DENNE SPESIFIKKE PARAGRAFEN FINNES Å IKKE KUNNE HÅNDHEVES, SKAL HELE DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN (BORTSETT FRA FRASKRIVELSE AV JURYRETTSSAK OG DEN UFORMELLE TVISTELØSNINGSPROSESSEN) VÆRE UGYLDIG. DENNE PARAGRAFEN ER EN VESENTLIG DEL AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN.

15c. TVISTELØSNING GJENNOM VOLDGIFT ELLER SIVIL DOMSTOL

Eventuelle tvister (som ikke løses uformelt av Hinge kundeservice eller i henhold til underavsnitt 15a ovenfor) skal utelukkende løses ved BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT, med mindre annet er spesifikt angitt i dette avsnittet om tvisteløsning. Uavhengig av det foregående kan enten du eller Hinge velge å få et individuelt krav behandlet i en småkravsdomstol, og individuelle krav om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering som oppstår i forbindelse med din bruk av tjenestene, kan fremmes i samsvar med avsnitt 17. Hvis anmodningen om å gå til småkravsdomstolen fremsettes etter at en voldgiftssak er innledet, men før en voldgiftsdommer er oppnevnt, skal voldgiftssaken avsluttes administrativt av voldgiftsleverandøren (f.eks. NAM). Enhver tvist om småkravsdomstolens jurisdiksjon skal utelukkende avgjøres av en slik småkravsdomstol. Ingen avgjørelser truffet av en småkravsdomstol skal ha preklusiv virkning i rettssaker som involverer Hinge og andre enn deg. Hvis en slik småkravsdomstol spesifikt fastslår at den ikke har jurisdiksjon til å behandle tvisten, skal du og Hinge avgjøre tvisten ved voldgift i henhold til vilkårene i denne avtalen. Alle andre spørsmål (med mindre annet er angitt i dette dokumentet) skal avgjøres av voldgiftsdommeren alene, inkludert, men ikke begrenset til, omfanget og håndhevbarheten av dette tvisteløsningsavsnittet, herunder spørsmål om voldgiftsbehandling, enhver anmodning om å gå videre til småkravsdomstolen som fremsettes etter at en voldgiftsdommer er oppnevnt, og enhver tvist om hvorvidt en av partene har brutt eller misligholdt tvisteløsningsavsnittet eller eksplisitt eller implisitt har gitt avkall på retten til voldgift. Hvis du eller Hinge utfordrer valget av småkravsdomstol i tvisten deres, og en domstol med kompetent jurisdiksjon avgjør at valget av sivil domstol ikke kan håndheves, skal slikt valg skilles ad fra denne avtalen med hensyn til tvisten din. En slik rettsavgjørelse skal imidlertid ikke anses eller tolkes som bindende eller ha preklusiv virkning med hensyn til enhver prosedyre som involverer Hinge og noen andre enn deg.

Enhver domstolsprosedyre for å håndheve dette avsnitt 15 om tvisteløsning, inkludert enhver prosedyre for å bekrefte, modifisere eller gå bort fra en voldgiftskjennelse må startes i samsvar med avsnitt 17. I det tilfelle avsnitt 15 om tvisteløsning av noen grunn anses å ikke kunne håndheves, skal et eventuelt søksmål mot Hinge (unntatt søksmål i sivil domstol) kun kunne startes opp i føderale eller delstatlige domstoler som befinner seg i Dallas County, Texas. Du samtykker herved ugjenkallelig til disse domstolenes utøvelse av personlig jurisdiksjon over deg for slike formål og frasier det ethvert krav om at slike domstoler utgjør et upraktisk forum.

15d. PROTOKOLLER FOR INDIVIDUELL VOLDGIFT OG GRUPPEVOLDGIFT

Dette underavsnittet 15d gjelder for tvister som sendes til NAM etter at den uformelle tvisteløsningsprosessen som er beskrevet i underavsnitt 15a ovenfor, er fullført, og når du eller Hinge ikke har valgt en småkravsdomstol. Enhver voldgift mellom deg og Hinge skal administreres av NAM i samsvar med NAMS operative Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedure («NAM-reglene») i effekt på tidspunktet ethvert krav om voldgift innsendes til NAM, som modifisert av dette avsnitt 15 om tvisteløsning. For en kopi av NAM-reglene, gå til https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms eller kontakt NAM ved NAMs National Processing Center på 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 og e-postadresse commercial@namadr.com. Hvis NAM ikke er i stand til eller villig til å utføre sine plikter i henhold til denne avtalen, skal partene bli enige om en alternativ administrator som skal erstatte NAM og overta NAMs rolle i samsvar med denne avtalen, og denne avtalen skal gjelde i den grad den er i konflikt med voldgiftsleverandørens regler. Hvis partene ikke klarer å bli enige, skal de anmode en kompetent domstol om å oppnevne en voldgiftsinstans som overtar NAMs plikter i henhold til denne avtalen, og denne avtalen skal gjelde i den grad den er i strid med voldgiftsinstansens regler.

Partene er enige om at følgende prosedyrer skal gjelde for alle voldgiftssaker som innledes i henhold til dette avsnittet om tvisteløsning (med forbehold om en av partenes valg av småkravsprosess som beskrevet ovenfor):

 1. Starte en voldgift – For å innlede en voldgift skal du eller Hinge sende et krav om voldgift til NAM («krav om voldgift») som beskriver kravet/ene og ber om rettsmiddel i detalj, samsvarende med kravene i denne avtalen og NAM-reglene. Hvis du sender et krav om voldgift, skal du også sende det til Hinge på CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, innen 7 dager etter at NAM har mottatt kravet om voldgift. Hvis Hinge sender et krav om voldgift, vil vi også sende det til din postadresse arkivert hos oss innen den samme 7-dagers perioden. Hvis postadressen din er utilgjengelig, vil vi sende den til e-postadressen din arkivert, eller hvis ingen e-postadresse er arkivert, til annen kontaktinformasjon tilknyttet kontoen din. Voldgiftsleverandører skal ikke akseptere eller administrere noe krav om voldgift og skal administrativt lukke et hvert slikt krav om voldgift som svikter å attestere skriftlig at parten møter kravene i avsnitt 15 om tvisteløsning eller hvis én av partene velger sivil domstol som fremsatt ovenfor.
 2. Gebyrer – Betaling av NAM-gebyrer skal reguleres av NAM-reglene, unntatt i den utstrekning saken er en del av en Mass Filing (som definert nedenfor) eller NAM-gebyrene og -kostnadene (inkludert voldgiftsdommerhonorar) som er betalt av en av partene, blir omfordelt etter kjennelse fra voldgiftsdommeren etter at det er fastslått at (a) en av partene har brutt avsnitt 15 i denne avtalen, (b) slik omfordeling er påkrevd i henhold til denne avtalen, eller (c) omfordeling på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ved at du viser din økonomiske motgang til Hinge, vil vi vurdere en forespørsel i god tro gjort av deg om å betale din del av den gjeldende forbrukerdelen av innsendelsesgebyret. Hinge er forpliktet til å sikre at voldgiftskostnader for forbrukere ikke tjener som en barriere for avgjørelsen av tvister. Hvis Hinge innleder en voldgift mot deg, skal vi betale NAM-gebyrer.
 3. Voldgiftsmannen – Voldgiften skal gjennomføres av én enkelt, nøytral voldgiftsdommer ("Kravsvoldgiftsdommeren"), som bistås av en eventuell prosessvoldgiftsdommer oppnevnt i henhold til NAM-reglene. (Begrepet voldgiftsdommer gjelder for både kravsvoldgiftsdommer og prosessvoldgiftsdommer). Hvis en høring velges av en av partene, skal voldgiftsdommeren være i eller i nærheten av stedet der du bor. Voldgiftsdommeren er bundet av og skal overholde denne avtalen. I det tilfellet NAM-reglene er i konflikt med denne avtalen, skal vilkårene i denne avtalen kontrollere. Hvis voldgiftsdommeren fastslår at en streng anvendelse av et vilkår i avsnitt 15 i denne avtalen (med unntak av småkravsvalget, som skal avgjøres av småkravsdomstolen) vil resultere i en grunnleggende urettferdig voldgift («det urettferdige vilkåret»), skal voldgiftsdommeren ha myndighet til å endre det urettferdige vilkåret i den grad det er nødvendig for å sikre en grunnleggende rettferdig voldgift som er i samsvar med bruksvilkårene («det endrede vilkåret»). Ved avgjørelse av substansen i et endret vilkår skal voldgiftsdommeren velge et vilkår som kommer nærmest i å uttrykke intensjonen til det urettferdige vilkåret.
 4. Dispositive begjæringer – Partene samtykker til at kravsvoldgiftsdommeren skal ha myndighet til å vurdere dispositive begjæringer uten en muntlig bevishøring. Det kan bes om dispositive begjæringer under følgende omstendigheter: (a) innen 30 dager etter utnevnelsen av kravsvoldgiftsdommeren kan en part be om å fremsette en dispositiv begjæring basert på saksførselen; og (b) ikke senere enn 30 dager før bevishøringen kan en part be om å fremsette en dispositiv begjæring for summarisk kjennelse basert på partenes sakførsel og fremlagte beviser.
 5. Fremlegging av dokumenter – Hver part kan (a) fremsette opptil fem anmodninger om fremleggelse av relevante, ikke-privilegerte dokumenter fra den andre parten; og (b) be om at den andre parten oppgir verifiserte svar på ikke mer enn 5 relevante avhør (inkludert underdeler). Med mindre begge parter samtykker til noe annet, kan ikke noen andre former for fremleggelse av dokumenter (inkludert vitneforklaringer) brukes. Slike anmodninger om fremleggelse av dokumenter må fremsettes til den andre parten innen 21 dager etter utnevnelse av kravsvoldgiftsdommer. Den responderende parten skal gi til den anmodende parten alle responderende, ikke-privilegerte dokumenter, tilsvar signert av parten selv på de anmodede avhørene, og/eller eventuelle protester på anmodningene innen 30 dager etter mottak av anmodningene, eller, i tilfellet av en protest mot en anmodning om dokumentfremleggelse, 30 dager etter at kravsvoldgiftsdommeren løser tvisten. Hvis noen av partene ber om at kravsvoldgiftsdommeren vurderer en dispositiv begjæring i sakførselen, skal slike skriftlige tidsfrister for dokumentfremleggelse forlenges inntil 30 dager etter kravsvoldgiftsdommerens endelige avgjørelse om slik dispositiv begjæring. Hvis partene etter å ha møtt og rådført seg med hverandre ikke kan bli enige om dokumentfremleggelse i en tvist eller om en forlengelse, skal dette spørsmålet umiddelbart sendes til kravsvoldgiftsdommeren for avgjørelse. Når kravsvoldgiftsdommeren skal ta stilling til spørsmål om bevisfremleggelse, skal han/hun ta hensyn til arten, beløpet og omfanget av det underliggende voldgiftskravet, kostnadene og andre anstrengelser som vil være forbundet med å fremlegge den forespurte bevisfremleggelsen, tidsplanen for saken, og i hvilken grad den forespurte bevisfremleggelsen virkelig er nødvendig for en adekvat forberedelse av et krav eller forsvar, og NAMs mål om effektive og økonomiske løsninger. Det er den part som fremsetter begjæringen, som har bevisbyrden for at det foreligger gode grunner for ytterligere bevisførsel.
 6. Konfidensialitet – På hver parts anmodning vil kravsvoldgiftsdommeren utstede en ordre som krever at konfidensiell informasjon oppgitt fra en av partene under voldgift (enten i dokumenter eller muntlig), ikke må brukes eller avsløres, unntatt i forbindelse med voldgift eller en prosedyre for å håndheve voldgiftserstatningen og eventuell rapportering av konfidensiell informasjon må gjøres under forsegling.
 7. Voldgiftshøring – Du og Hinge har rett til en rettferdig bevishøring (dvs. rettssak) foran kravsvoldgiftsdommeren. Voldgiftsprosedyrer er vanligvis enklere, har mindre kostnader og er mer effektive enn rettssaker og andre juridiske prosedyrer. Partene samtykker til å frafalle alle muntlige høringer og oversender i stedet tvisten til kravsvoldgiftsdommeren for en kjennelse basert på skriftlige innleveringer og andre bevis som partene måtte være enige om, med mindre en part ber om en muntlig høring skriftlig innen 10 dager etter at respondenten har levert et svar. Hvis det begjæres muntlig bevisførsel, må begge parter være personlig til stede under høringen, uavhengig av om en av partene har engasjert advokat. Begge partene må personlig delta på høringen. Enhver av partenes unnlatelse av å personlig delta på høringen, uten en kontinuasjon beordret av kravsvoldgiftsdommeren av god grunn, vil resultere i en standard dom mot den parten.
 8. Voldgiftsidømmelse – Uavhengig av formatet på voldgiften skal kravsvoldgiftsdommeren gi en begrunnet avgjørelse skriftlig innen 30 dager etter høringen eller, hvis ingen høring er avholdt, innen 30 dager etter ethvert svar eller ytterligere uttalelser forfaller. Beslutningen må tydelig spesifisere eventuell erstatning, hvis noen, som tildeles og inneholde en kort uttalelse som forklarer årsaken til erstatningen. Voldgiftsidømmelsen er bindende kun mellom deg og Hinge og vil ikke ha noen prekluderende effekt i en annen voldgift eller prosedyre som involverer en annen part. Kravsvoldgiftsdommeren kan imidlertid velge å vurdere dommer fra andre voldgifter som involverer en annen part. Kravsvoldgiftsdommeren kan tilkjenne gebyrer og saksomkostninger i henhold til NAM-reglene eller i den utstrekning slike gebyrer og saksomkostninger kan tilkjennes i retten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til voldgiftsdommerens evne til å idømme gebyrer og kostnader hvis voldgiftsdommeren avgjør at et krav eller forsvar er frivolt eller ble lagt frem for et upassende formål, for formålet å trakassere eller i dårlig tro.
 9. Tilbud om forlik – Respondenten kan, men er ikke forpliktet til, gjøre et skriftlig forlikstilbud til den motstående parten på et hvert tidspunkt for bevishøringen eller, hvis en disposisjonell bevegelse er tillatt, før den disposisjonelle bevegelsen er gitt. Beløpet eller vilkårene i ethvert forlikstilbud kan ikke offentliggjøres til kravsvoldgiftsdommeren inntil etter at kravsvoldgiftsdommeren utsteder en dom på kravet. Hvis dommen utstedes i den motstående partens favør og er mindre enn respondentens forlikstilbud, eller hvis dommen er i respondentens favør, må den motstående parten betale respondentens kostnader påført etter at tilbudet ble gjort, inkludert eventuelle advokatgebyrer. Hvis gjeldende lov eller rettspraksis forbyr å overføre kostnader som påløper i voldgiftssaken, skal tilbudet i denne bestemmelsen tjene til å stanse akkumuleringen av eventuelle kostnader som saksøkeren kan ha krav på for det søksmålet han/hun har anlagt.
 10. Massesøksmål – Hvis, til enhver tid, 25 eller flere lignende krav om voldgift etableres mot Hinge eller relaterte parter av samme eller koordinert advokat eller enheter («massesøksmål») samsvarende med definisjonen og kriteriene for massesøksmål fremsatt i NAMs Mass Filing Supplemental Dispute Resolution Rules and Procedures («NAMs regler for massesøksmål», tilgjengelige på https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), skal de ytterligere protokollene fremsatt nedenfor gjelde.
  1. Hvis du eller din advokat sender inne et krav om voldgift som passer inn i definisjonen for massesøksmål referert til ovenfor, samtykker du til at ditt krav om voldgift skal være underlagt de ytterligere protokollene fremsatt i underavsnittet om massesøksmål. Du erkjenner også at avgjørelsen av tvisten din kan bli forsinket, og at eventuelle gjeldende foreldelsesfrister skal forlenges fra det tidspunktet de første sakene blir valgt ut til å gå videre til saken din blir valgt ut til en bellwether-prosess.
  2. NAMs regler for massesøksmål skal gjelde dersom tvisten din anses av NAM, etter deres eget skjønn samsvarene med deres regler og dette avsnittet om tvisteløsning, å være del av et massesøksmål. Slikt valg for NAMs regler for massesøksmål og relatert gebyrplan må gjøres av enten deg eller Hinge skriftlig og sendes inn til NAM og alle parter.

Bellwether-prosedyrer. Domstoler og voldgiftsadministratorer oppfordrer til Bellwether-prosedyrer når det er flere tvister med lignende krav mot samme eller beslektede parter. I det første settet med bellwether-prosedyrer skal advokatene for massesøksmålssøkerne (inkludert deg) og advokatene for Hinge hver velge ut 15 krav om voldgift (totalt 30) som skal behandles, og ikke flere enn disse 30 voldgiftssakene skal være inngitt, behandlet, avgjort eller verserende på dette tidspunktet, og hver av de 30 individuelle voldgiftssakene skal ledes av en annen voldgiftsdommer. I dette tidsrommet kan ingen andre krav om voldgift som er en del av massebegjæringene, inngis, behandles, avgjøres eller behandles. Hvis partene ikke klarer å finne en løsning på de gjenværende voldgiftskravene etter at det første settet med bellwether-prosedyrer er voldgiftsbehandlet eller løst på annen måte, skal partene fortsette å delta i bellwether-prosedyrene i ytterligere fire (4) runder, og øke antallet voldgiftskrav som velges ut av prosessfullmektigene for hver part med fem (5) for hver runde, slik at i den andre runden skal prosessfullmektigene for saksøkerne og prosessfullmektigene for Hinge velge ytterligere 20 voldgiftskrav hver (totalt 40), i den tredje runden 25 hver (totalt 50), i den fjerde runden 30 hver (totalt 60) og i den femte runden 35 hver (totalt 70). Innenfor hver runde skal hver av de individuelle voldgiftsforhandlingene ledes av en annen voldgiftsdommer, og i løpet av disse ekstra rundene i bellwether-prosedyren kan ingen andre voldgiftskrav som er en del av massesøknadene, inngis, behandles eller avgjøres etter at den prosessuelle voldgiftsdommeren har valgt dem. Etter første runde med bellwether-prosedyrer, men før andre runde av bellwether-prosedyrene, skal advokat for partene delta i en samlet mekling, for en pensjonert føderal eller statlig domstolsdommer (med mindre partene er enige om noe annet), og Hinge skal betale meklerens gebyrer.

Etter andre, tredje, fjerde og femte runder med bellwether- prosedyrer, skal advokat for begge parter diskutere ytterligere mekling og søke mulighet til å løse de gjenværende kravene for voldgift, men vil kun fortsette med mekling etter samtykke fra advokat for alle parter.

Hvis partene ikke er i stand til å løse de gjenværende kravene for

voldgift etter at det femte settet med bellwether-prosedyrer er voldgiftsbehandlet eller på annen måte løst, og partene bestemmer seg for ikke å fortsette med ytterligere runder med bellwether-prosedyrer, skal advokaten for saksøkerne og advokat for Hinge deretter diskutere en rettferdig prosess med NAM for individuelt å avsi dom for de gjenværende kravene til voldgift.

Under denne prosessen vil voldgiftsdommeren når som helst ta den endelige avgjørelsen om antall krav om voldgift som kan fortsette individuelt, samt om fremgangsmåte for å velge hvilke krav om voldgift som vil fortsette, under hensyntaken til antallet individuelle voldgiftssaker som advokat for saksøkere og advokat for Hinge er i stand til å håndtere på samme tid, samt antall individuelle voldgifter som NAM er i stand til å administrere. Et krav om voldgift som ikke var inkludert i bellwether-prosedyren vil kun anses som innlevert, behandlet eller bedømt én gang når valgt av prosedyrevoldgiftsdommeren. Når som helst etter at det første settet med krav om voldgift er løst (30 krav om voldgift totalt), kan partene samtykke i å avstå fra bellwether-prosedyren for alle ytterligere krav om voldgift som anses å være en del av massesøksmålene. Gebyrer tilknyttet et krav om voldgift inkludert i massesøksmålet, inkludert gebyrer som skyldes av Hinge og saksøkerne (inkludert deg) skal kun forfalle etter at ditt krav om voldgift er valgt som del av et sett med bellwether-prosedyrer, eller etter å ha blitt valgt av prosedyrevoldgiftsdommeren for fullføring av bellwether-prosedyrer, og dermed riktig angitt for innsendelse, behandling og pådømmelse. Partene oppfordres til å møtes og konferere gjennom hele prosessen for å finne måter å effektivisere saksbehandlingen på, blant annet ved å diskutere mulige måter å øke antallet voldgiftskrav som skal avgjøres i et sett med etappevise prøveprosedyrer. Hver av partene kan forhandle med NAM om å redusere og utsette gebyrer og strømlinjeforme prosedyrer. Hvis du er en massesøksmålssøker, skal alle gjeldende foreldelsesfrister (eller andre gjeldende foreldelsesfrister) avbrytes fra og med det tidspunktet du innleder den uformelle tvisteløsningsprosessen som er beskrevet i underavsnitt 15a i avtalen, og hvis de første kravene om voldgift fra massesøksmål som er valgt for det første settet med bellwether-prosedyrer, er innlevert, vil kravene dine forbli foreldet inntil kravet ditt om voldgift enten velges av partenes advokater i bellwether-prosedyrene eller velges av den prosessuelle voldgiftsdommeren etter at bellwether-prosedyrene er avsluttet. En domstol med kompetent jurisdiksjon plassert i et verneting tillatt under avsnitt 17 i avtalen skal ha makten til å håndheve dette underavsnittet.

 1. Du og Hinge er enige om at vi begge verdsetter integriteten og effektiviteten til voldgifts- og sivil domstolprosessen og ønsker å benytte prosessen for den rettferdige løsningen av genuine og seriøse tvister mellom oss. Du og Hinge anerkjenner og samtykker til å handle i god tro for å sikre den rettferdige løsningen av genuine og seriøse tvister. Partene samtykker videre til at bruk av disse massesøksmålsprosedyrene har blitt rimelig designet for å resultere i en effektiv og rettferdig rettsmekling av slike saker.

15e. FREMTIDIGE ENDRINGER OG RETROAKTIV BRUK

Dette avsnitt 15 om tvisteløsning gjelder for alle tvister mellom partene, inkludert for eventuelle krav som påløpte mot deg eller Hinge før tidspunktet for ditt samtykke til denne avtalen og for alle krav som påløper mot deg eller Hinge etter ditt samtykke til denne avtalen. Til tross for noen bestemmelse i denne avtalen som sier det motsatte, kan du velge å velge bort den retroaktive bruken av dette avsnitt 15 om tvisteløsning med hensyn til krav som har påløpt mot deg eller mot Hinge før tidspunktet for ditt samtykke til denne avtalen. Du kan velge dette bort ved å sende oss skriftlig varsel, innen 30 dager etter tidspunktet du samtykker til denne avtalen, til følgende e-postadresse: OptOut@hinge.co. Ikke rett noen kundestøtteforespørsler til OptOut@hinge.co, da de ikke vil bli adressert. Slike forespørsler bør rettes til kundeservice på hello@hinge.co. Du må inkludere informasjon tilstrekkelig for å identifisere din(e) konto(er), så som e-postadressen eller telefonnummeret tilknyttet kontoen(e) din(e) og skal inkludere en uttalelse om av du melder deg av den retroaktive bruken av avsnitt 15 om tvisteløsning. Merk: Hvis du melder deg av den retroaktive bruken av dette avsnitt 15 om tvisteløsning, vil du fortsatt være underlagt og bundet av alle avsnitt om tvisteløsning og voldgiftsprosedyrer du tidligere samtykket til, inkludert eventuelle avsnitt om voldgiftsbestemmelser, fraskrivelser av klassesøksmål og retroaktiv bruk. I tillegg, uavhengig av hvorvidt du melder deg av den retroaktive bruken av disse endringer, vil partene løse eventuelle krav som påløper mot deg eller Hinge etter ditt samtykke til denne avtalen i samsvar med dette avsnittet om tvisteløsning.

16. STYRENDE LOV

Loven i Texas og den føderale voldgiftsloven vil gjelde for enhver tvist (unntatt der det er forbudt ved lov).

Lovene i Texas i USA, uten hensyn til lovvalgsregler, skal eksplisitt gjelde for enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller tjenestene våre, og tvisteløsningsprosessen som er beskrevet i avsnitt 15, skal reguleres av Federal Arbitration Act.

I EU og EØS skal valget av Texas som styrende lov ikke gjelde kun når en obligatorisk forbrukerbeskyttelseslov uttrykkelig forbyr slike lovvalgsbestemmelser.

17. VALG AV VERNETING/FORUM

I den utstrekning loven tillater det, skal alle krav som av en eller annen grunn ikke avgjøres ved voldgift, behandles i Dallas County, Texas (med unntak av krav som inngis til en småkravsdomstol, eller for brukere som er bosatt i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits eller en annen jurisdiksjon der dette er forbudt ved lov).

Med unntak av der det er forbudt ved lov, inkludert for brukere bosatt i EU, EØS, Storbritannia eller Sveits, som kan fremme krav i sitt bostedsland i samsvar med gjeldende lov, og med unntak av krav som behandles i en småkravsdomstol som angitt i avsnitt 15, vil alle krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (inkludert eventuelle innsigelser mot bestemmelsen om fraskrivelse av gruppesøksmål i underavsnitt 15b), våre tjenester eller ditt forhold til Hinge, og som av en eller annen grunn ikke må avgjøres ved voldgift eller inngis til en småkravsdomstol, utelukkende behandles i føderale eller statlige domstoler i Dallas County i Texas i USA. Du og Hinge samtykker i at domstolene i delstaten Texas kan utøve personlig jurisdiksjon og fraskriver dere ethvert krav om at slike domstoler utgjør et upraktisk forum.

18. DIN SKADESLØSHOLDELSE

Du forplikter deg til å holde Hinge skadesløs hvis det fremmes et krav mot Hinge på grunn av dine handlinger.

Der loven tillater det, samtykker du, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, i å holde Hinge, våre tilknyttede selskaper og deres og våre respektive ledere, direktører, agenter og ansatte skadesløse fra og mot alle klager, krav, fordringer, skader, tap, kostnader, forpliktelser og utgifter, inkludert advokatsalær, som skyldes, oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til din tilgang til eller bruk av våre tjenester, ditt innhold, din oppførsel overfor andre brukere eller ditt brudd på denne avtalen. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE SKADESLØSHOLDELSE, SÅ DET KAN HENDE AT HELE ELLER DELER AV DETTE AVSNITTET IKKE GJELDER FOR DEG.

19. AKSEPT AV VILKÅR

Ved å bruke våre tjenester godtar du vilkårene i denne avtalen.

Ved å bruke våre tjenester, enten gjennom en mobil enhet, mobilapplikasjon eller datamaskin, samtykker du i å være bundet av (i) disse vilkårene, som vi kan endre fra tid til annen, (ii) våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper og tips for sikker dating og (iii) eventuelle ekstra vilkår ved kjøp. Hvis du ikke godtar og samtykker i å være bundet av alle bestemmelsene i denne avtalen, har du ikke rett til å bruke tjenestene våre.

Alle pronomener og eventuelle variasjoner av disse skal anses å vise til hankjønns-, hunkjønns-, intetkjønns-, entalls- eller flertallsformer alt etter hva identiteten til enhetene eller personene det henvises til krever.

20. HELE AVTALEN

Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller representasjoner.

Disse vilkårene, med retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, medlemsprinsipper, og sikkerhetstips for dating, og eventuelle ekstra vilkår ved kjøp, inneholder en hel avtale mellom deg og Hinge vedrørende bruken av våre tjenester. Vilkårene erstatter alle tidligere avtaler, representasjoner og ordninger mellom oss, både skriftlige og muntlige. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldig, ulovlig eller på annen måte umulig å håndheve, skal resten av vilkårene fortsatt ha full gyldighet. Selskapets unnlatelse av å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene skal ikke utgjøre en frasigelse av slik rettighet eller bestemmelse. Du samtykker i at din Hinge-konto ikke kan overføres, og at alle dine rettigheter til din konto og dens innhold avsluttes når du dør, med mindre loven bestemmer noe annet. Eventuelle rettigheter og lisenser gitt herunder, kan ikke overføres eller overdras av deg, men kan overdras av oss uten begrensning. Intet agentur, partnerskap, joint venture, tillitsbaserte forhold eller spesialforhold eller ansettelsesforhold etableres som følge av disse vilkårene, og du skal ikke kunne komme med noen slags forsikringer på vegne av og ikke kunne binde Hinge på noe som helst vis.

21. SPESIELLE DELSTATSVILKÅR

Spesielle vilkår gjelder i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin

For abonnenter som bor i New York:

 • Tjenestene garanterer ikke noen antall «referanser» – i stedet er funksjonaliteten til tjenestene slik at abonnenten kan se så mange profiler han/hun ønsker;
 • Ved skriftlig varsel og levert til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, kan abonnenter sette abonnementet sitt på vent i opptil ett år;
 • Hvordan informasjonen din brukes og hvordan du kan få tilgang til informasjonen din er angitt i våre retningslinjer for personvern.
 • Du kan gjennomgå forbrukerrettighetene for New Yorks dating-tjenester her;

For abonnenter som bor i North Carolina:

 • Du kan gjennomgå kjøpers rettigheter i North Carolina her.

For abonnenter som bor i Illinois, New York, North Carolina og Ohio:

 • Våre tjenester er allment tilgjengelig i USA – hvis du mener at du har flyttet utenfor et sted der vi tilbyr tjenestene, kontakt oss skriftlig levert til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, og vi vil jobbe med deg for å tilby alternative tjenester eller en refusjon.

For abonnenter bosatt i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin:

Din rett til å kansellere – Du kan avslutte abonnementet ditt, uten straff eller forpliktelse, når som helst før midnatt den tredje virkedagen etter datoen du abonnerte. Hvis du dør før utløpet av abonnementsperioden din, skal boet ditt ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til perioden etter dødsfallet ditt. Hvis du blir funksjonshemmet (slik at du ikke er i stand ti å bruke våre tjenester) før utløpet av abonnementsperioden din, skal du ha rett til en refusjon av den delen av en eventuell betaling du hadde gjort for abonnementet ditt, og som kan knyttes til den perioden etter at du ble funksjonshemmet, ved å gi selskapet melding til den samme adressen som angitt ovenfor i avsnitt 8.

22. SPESIELLE LANDSVILKÅR

Spesielle vilkår gjelder i Danmark.

For abonnenter bosatt i Danmark:

 • Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten din, kan du fylle ut og sende inn standardskjemaet for angrerett nedenfor. MERK: Hvis du kjøpte abonnementet gjennom Apple, må oppsigelsen eller kanselleringen sendes til Apple.
 • Unntak fra angreretten: Du kan ikke kansellere en bestilling som omfatter levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, hvis ordrebehandlingen er påbegynt med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke og bekreftelse på at du dermed fraskriver deg angreretten. Dette gjelder for eksempel kjøp av virtuelle varer. Dette betyr at disse kjøpstypene er ENDELIGE OG IKKE-UTSKIFTBARE ELLER REFUNDERBARE.

Til MTCH Technology Services Limited, Tinder, Attn: Cancellations, MTCH Technology Services Limited, 1 Hatch Street Upper, Dublin 2, Irland D02PY28, e-post: legaldept@match.com.

Jeg erklærer herved at jeg ønsker å utøve min angrerett i forbindelse med min kjøpsavtale om levering av følgende tjenester

Bestillingsnummer:

Bestillingsdato:

Kundens navn:

Kundens adresse:

Kundens e-postadresse:

Kundens telefonnummer:

Dato: